Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 24 mei 2016

Noord-Holland eerste provincie die Parijse klimaatafspraken omarmt

De Provincie Noord-Holland gaat onderzoeken welke ambitieuze maatregelen nodig zijn om CO2-uitstoot te reduceren. D66 diende maandagavond samen met PvdA een voorstel in om 80 tot 95% minder CO2 uit te stoten in 2050. De meerderheid van Provinciale Staten in Noord-Holland wil daarmee de eerste provincie zijn die de Parijse klimaatafspraken in concrete vorm omarmt.

Suzanne Klaassen, woordvoerder energie voor D66 Noord-Holland: ‘Verdere opwarming van de aarde door CO2-uitstoot brengt een aantal zeer schadelijke gevolgen met zich mee. Denk aan overstromingen, droogte, en schaarste van water en voedsel. D66 wil met het voorstel bereiken dat de provincie in de overgang naar 100% schone energie, doelen stelt voor het drastisch verlagen van CO2 richting 2050.’ De voorgestelde doelen zijn:

  1. Meerjarige klimaatplannen opstellen met daarin noodzakelijke maatregelen, in samenhang met andere overheden;
  2. In de klimaatplannen steeds concrete doelen op te nemen, zoals percentages wat betreft CO2-reductie en energiebesparing;
  3. Inzichtelijk te maken hoe de CO2-reductie doelstellingen doorwerken in de verschillende beleidsterreinen, bijvoorbeeld in de uitvoeringsagenda’s van de provincie;
  4. De CO2-voetafdruk van beleidsmaatregelen altijd mee te nemen bij het maken van nieuwe provinciale beleidsplannen;
  5. Jaarlijks te rapporteren over de voortgang van de plannen.

Het college van Gedeputeerde Staten gaat deze CO2 doelstellingen nu op haalbaarheid toetsen en brengt zeer spoedig rapport uit.

Suzanne Klaassen: ‘Het is goed dat naast D66 bijna alle partijen de urgentie voelen om de klimaatdoelen van Parijs in de provincie te laten landen. Ik verwacht dat we in Noord-Holland zo een belangrijke stap richting een duurzame toekomst gaan maken.’

Link naar het voorstel: M18-23mei2016-beleidsagenda-energietransitie