Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 27 juni 2016

Noord-Holland start met duurzaam zonbeleid buiten stedelijk gebied

In Noord-Holland kunnen duurzame ondernemers nu aan de slag met hun plannen voor zonneweides buiten stedelijk gebied. Door Provinciale Staten op 27 juni zijn de ruimtelijke spelregels voor zonneweides vastgesteld. Met dit beleid is Noord-Holland de eerste provincie die dusdanig veel ruimte geeft aan grote opstellingen voor zonne-energie in het buitengebied. Een stap die past bij de grote verduurzamingsopgave die ook Noord-Holland heeft.

De vaststelling van de ‘Ruimtelijke spelregels voor zon in het landelijk gebied’ is het resultaat van een zorgvuldig en intensieve samenwerking van de provincie met gemeenten, marktpartijen en belangenorganisaties. D66 gedeputeerde Joke Geldhof, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het nieuwe beleid: ‘De Provincie heeft de dure plicht om hernieuwbare energieproductie ruimtelijk mogelijk te maken. Daarnaast hebben we een rol als het gaat om het beschermen van het open landschap. Die combinatie van verantwoordelijkheden heeft geleid tot een ambitieus plan voor zonnevelden buiten stedelijk gebied. Sommige waardevolle gebieden worden echter uitgesloten en ondernemers zijn na 25 jaar zelf verantwoordelijk voor het opruimen van de zonnepanelen, waarna de grond zijn oorspronkelijke functie terugkrijgt.’

Maatwerk voor zon in bufferzones
Gebieden die van zonneweides worden uitgesloten betreffen het Natuur Netwerk Nederland, UNESCO Werelderfgoed de Stelling van Amsterdam/de Hollandse Waterlinie en  weidevogelleefgebieden. In eerdere voorstellen vielen bufferzones ook onder deze uitsluitingscategorie. Amelie Strens, Statenlid voor D66 Noord-Holland en woordvoerder Ruimte: ‘Kansrijke bufferzones voor zon willen we op voorhand niet uitsluiten. Met name het gebied rondom Schiphol, een bufferzone waar de ruimte zeer intensief wordt gebruikt, zou wat D66 betreft goed gedijen bij opstellingen voor zonne-energie.’ Het voorstel van D66 om uit te zoeken waar er toch kansen liggen voor zon in bufferzones werd met ruime meerderheid aangenomen.

Zon op dak is niet genoeg
Om een belangrijke bijdrage te leveren aan de noodzakelijke verduurzaming van onze energievoorziening, is het bedekken van daken met zonnepanelen niet genoeg.  Als alle daken in Noord-Holland van zonnepanelen worden voorzien, betreft dit slechts 5,4% van de totale energiebehoefte van Noord-Holland in 2050. Dat zou maar een heel klein aandeel van de gewenste 100% duurzame energie-opwekking betreffen.

Uit onderzoek van het Energieonderzoek Centrum Nederland (oktober 2015) is gebleken dat het potentieel aan op te wekken duurzame energie uit zonnepanelen buiten het stedelijk gebied bijna negen keer zo groot is als bij zonnepanelen op dak. Amelie Strens: ‘De volgorde ‘eerst de daken en dan pas op de grond’ doet geen recht aan de urgentie van de energietransitie-opgave die de Provincie heeft. We hebben zon op daken én op de grond nodig. Juist dan kunnen we meters maken.’

Stimuleringsgebieden extra aandacht
Een speciale categorie in de plannen van de provincie zijn de zogenaamde “Stimuleringsgebieden”; plekken waar ruimtelijke, economische en maatschappelijke kansen liggen voor grote opstellingen voor zonne-energie. In deze gebieden ziet de Provincie mogelijkheden om zonneweides groter dan 25 hectare te realiseren. D66 gedeputeerde Joke Geldhof: ‘Initiatief voor deze projecten ligt bij ondernemers. Zij dienen aan te tonen dat er draagvlak onder bewoners is. Daarna gaan gemeente en provincie in overleg. De Provincie zal een actieve rol spelen om deze kansrijke projecten helpen mogelijk te maken.’

Beleidsstukken