Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 31 augustus 2016

Marker Wadden worden werkelijkheid

Nieuwe natuur en betere waterkwaliteit voor Markermeer.

In het Markermeer worden momenteel de Marker Wadden aangelegd: vijf nieuwe eilanden van zand, klei en slib uit het Markermeer. De Statenfractie van D66 Noord-Holland heeft ze onlangs bekeken en staat achter deze innovatieve ontwikkeling: met innovatieve Nederlandse waterbouw-technologie wordt nieuwe natuur gemaakt en de kwaliteit van het water verbeterd.

Waar ze (komen te) liggen in het Markermeer

Waar ze (komen te) liggen in het Markermeer

De aanleg van Marker Wadden pakt tegelijk een aantal problemen van het Markermeer / IJmeer aan. Zand, klei en slib uit het Markermeer worden gebruikt om op grote schaal paaiplaatsen, eilanden en natuurlijke oevers te maken. Zowel boven als onder water ontstaat nieuwe natuur. Een nieuwe plek voor bedreigde dieren en planten, en een motor voor verbetering van de waterkwaliteit van dit Natura 2000 gebied. Ook wordt het Markermeer hiermee toegankelijker, want het grootste eiland wordt over ongeveer anderhalf jaar toegankelijk voor natuurliefhebbers en watersporters.

Aanleg van Marker Wadden

Het project Marker Wadden is een initiatief van Natuurmonumenten en wordt gefinancierd door private en publieke partijen. Ook de provincie Noord-Holland doet mee. In 2016 is gestart met de eerste fase: de aanleg van vijf eilanden. De eerste fase van het werk is bijna gereed. Er is zand, klei en slib opgespoten, een dijk aangelegd en de contouren van de eilanden worden nu goed zichtbaar. D66 kon de laatste werkzaamheden van de aannemer Boskalis onlangs goed bekijken op uitnodiging van Natuurmonumenten. De vorm en de omvang van de eilanden is nu goed te zien en de vogels weten de eilanden nu al te vinden. Indrukwekkend!

Excursie met Natuurmonumenten op 31 augustus

Excursie met Natuurmonumenten op 31 augustus

De werkzaamheden verlopen zo voorspoedig dat Natuurmonumenten hoopt direct door te kunnen gaan met de volgende fase. Het zou veel kosten besparen als met het nu aanwezige materieel direct doorgewerkt zou kunnen worden. Dat lijkt D66 Noord-Holland ook een goed idee en daarom is onlangs aan het college gevraagd of de Provincie Noord-Holland daar versneld een bijdrage aan zou kunnen leveren. Het antwoord was positief, al moet er nog wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden – onder meer omdat er ook bijdragen van andere partijen noodzakelijk zijn.

 

Zo bouwen Nederlanders een dijk: zand opspuiten, mat van wilgentenen eroverheen, dan stenen erop

Zo bouwen Nederlanders een dijk: zand opspuiten, mat van wilgentenen eroverheen, dan stenen erop

Marker Wadden in aanleg

Baggeraar zuigt klei, zand en slib op voor de aanleg van de Marker Wadden

Baggeraar zuigt klei, zand en slib op voor de aanleg van de Marker Wadden