Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 september 2016

Noord-Holland gaat 700.000 euro investeren in CO2-reductie

Provincie omarmt Parijse klimaatakkoord 

De provincie Noord-Holland gaat flink investeren in het terugdringen van CO2-uitstoot. Een merendeel van de partijen liet in de commissievergadering op 15 september 2016 weten positief te staan tegenover een voorstel van Gedeputeerde Jack van der Hoek (D66). Daarin is het streven om in de komende drie jaar €700.000 beschikbaar te stellen voor CO2-reductie.

De aanleiding van het voorstel van Van der Hoek is een initiatief van D66 en PvdA. Voor de zomer legden zij een ambitieus plan neer om ook in de provincie de uitstoot van schadelijke broeikasgassen terug te brengen. D66-fractievoorzitter Ilse Zaal: ‘We zijn de eerste provincie die directe investeringen doet in het terugdringen van CO2-uitstoot. We verankeren we de klimaatafspraken van Parijs in beleid. Noord-Holland is natuurlijk verre van de enige speler bij het oplossen van het grensoverschrijdende klimaatprobleem. Maar met deze zeven ton extra geven wij aan dat de provincie zich maximaal gaat inzetten.’

Die inzet is deels afhankelijk van de afspraken die er in Den Haag worden gemaakt. Het kabinet erkent dat CO2-uitstoot de belangrijkste reden voor de verdere opwarming van de aarde is. Nationale afspraken over het terugdringen van CO2-uitstoot laten echter op zich wachten. Fractievoorzitter Ilse Zaal: ‘Door duidelijke afspraken uit Den Haag zouden wij als provincie nog meer kunnen doen. Wachten is er echter voor ons geen optie. Het is onze verplichting om nu al aan de slag te gaan.’

Wat gaan we precies doen met zeven ton?
De bestaande aanpak van gedeputeerde Van der Hoek is gericht op energiebesparing en hernieuwbare duurzame energiebronnen, zoals wind, zon en biomassa. Het CO2-plan breidt deze aanpak uit. Er komt geld vrij om CO2-reductie een prominente rol te geven in het opstellen van de zogenaamde ‘routekaart’: de strategie voor Noord-Holland naar een volledig schone energievoorziening in 2050. Deze routekaart zal de komende maanden ontwikkeld worden. Daarnaast gaat een monitor tweejaarlijks bijhouden waar en hoeveel CO2 wordt uitgestoten. Zo kunnen er in bepaalde sectoren gerichte maatregelen worden genomen om de carbon footprint te doen slinken.

Ten derde wil de provincie zelf het goede voorbeeld geven door de CO2-uitstoot binnen de eigen organisatie te verminderen. Dat is een onderdeel waar de provincie zelf volledig op kan sturen. In de plannen van Van der Hoek gaan we de komende jaren €300.000 besteden om de CO2-uitstoot van de eigen organisatie in beeld te brengen en met besparingsmaatregelen sterk terug te dringen. Fractievoorzitter Ilse Zaal: ‘Door voorop te gaan met CO2-maatregelen in eigen huis, kunnen we met meer gezag ook anderen aanmoedigen hetzelfde te doen. We vinden het erg belangrijk dat we als provincie proactief die dialoog aangaan.’

Hoe nu verder?
Het positieve oordeel van de commissieleden Economie, Energie en Bestuur leidt ertoe dat Provinciale Staten zo snel mogelijk over het voorstel en bijbehorende financiën zal besluiten. De eerste mogelijkheid hiervoor vindt plaats in november.