Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 oktober 2016

Duurzaam cultureel erfgoed krijgt voorbeeldfunctie in Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 3 oktober het cultuurbeleid 2017-2020 vastgelegd. Een nieuw en belangrijk accent in de plannen van gedeputeerde Cultuur, Jack van der Hoek (D66), is de verbinding tussen cultureel erfgoed en duurzaamheid. Met het motto ‘Ontwikkeling door behoud’ in gedachten heeft D66 Noord-Holland aan de plannen toegevoegd dat duurzaam cultureel erfgoed door gerichte communicatie een voorbeeldfunctie kan vervullen.

Woordvoerder cultuur voor D66 Noord-Holland, Tom Buijtendorp, noemt de kansen voor duurzame bewustwording die cultureel erfgoed biedt een ‘monumentale hefboom’. Buijtendorp: ‘Beeldbepalende monumenten bieden volop kansen om de werking van verduurzaming tastbaar te maken voor een breed publiek. Door voorbeeldprojecten in Noord-Holland op het schild te heffen dragen we bij aan de bewustwording rond de duurzame kringloop economie.’

Met nieuwe technieken het oude behouden
De Stoomtram Hoorn-Medemblik spreekt tot de verbeelding. De stoom die de tram in de werkplaats uitstoot wordt afgevangen door elementen in het plafond. De rookgassen worden in deze elementen gezuiverd en omgezet in warmte. Op ieder gewenst moment kan de opgeslagen warmte gebruikt worden om de werkplaats op temperatuur te brengen.

Tom Buijtendorp: ‘Deze provinciale monumenten, die met nieuwe technieken de oude karakteristieken behouden, symboliseren dat energiebesparing en bestaande bouw zeer goed samen gaan. Wij vinden dat deze duurzame successen ondersteuning van de provincie verdienen door er gericht over te communiceren. Gedeputeerde Van der Hoek heeft toegezegd met dit verzoek aan de slag te gaan.’

Herbestemmingsfonds en monumentenmonitor
In de cultuurplannen 2017-2020 is er ook ruimte gemaakt voor een herbestemmingsfonds. Geld uit dit budget kan geleend worden en is bedoeld voor herbestemmingskosten en duurzaamheidsmaatregelen voor rijks, provinciale en gemeentelijke monumenten. Waar dit fonds voorheen als subsidiepot fungeerde, wordt het in de nieuwe vorm met leningen mogelijk om deze financieringswijze langer in stand te houden. Aflossingen van leningen worden gebruikt voor nieuwe leningen.

Daarnaast krijgt de Monumentenmonitor van de provincie een ‘kansenkaart’. Daarin is de economische en maatschappelijke potentie van Noord-Hollandse monumenten opgenomen. Met de kansenkaart kunnen we goed onderbouwde keuzes maken voor onze eigen investeringen, maar ook bijvoorbeeld ondernemers en mede-overheden tot investeringen verleiden.