Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 oktober 2016

Noord-Holland voortvarend aan de slag met elektrisch sloepennetwerk

De provincie Noord-Holland gaat aan de slag met de ambitieuze visie Waterrecreatie 2030. D66 heeft daarbij het belang van meer oplaadpunten voor elektrisch varen aangekaart. Het is voor eigenaren van elektrische sloepen nu maar beperkt mogelijk om op te laden aan het water. En dat terwijl deze schone manier van recreatievaart juist stimulering verdient, zoals in de provincie Friesland ten volle gebeurt.

Statenlid voor D66 en woordvoerder Water, Wim Bakker: ‘In onze Visie spreken we ons streven voor een duurzaam sloepennetwerk uit. Dan moeten we ook daad bij het woord voegen. Bij een duurzaam sloepennetwerk horen voldoende oplaadpunten. Iedereen met een elektrische sloep moet alle prachtige routes in Noord-Holland kunnen bevaren.’ Op basis van de insteek van D66 zal gedeputeerde Cees Loggen (VVD) een conferentie met partners in de waterrecreatiesector organiseren om de mogelijkheden voor meer elektrische oplaadpunten te verkennen.

De Friese aanpak voor elektrisch varen zou als voorbeeld voor Noord-Holland kunnen dienen. Friesland heeft een groot netwerk aan elektrische oplaadpunten langs vaarroutes geplaatst. Ook zijn er speciale routes voor elektrische boten. Door een subsidieregeling, die tot eind 2015 van kracht was, maakte Friesland het voor ondernemers laagdrempelig om oplaadpunten aan te leggen. Wim Bakker: ‘Noord-Holland kan leren van de Friezen als het gaat om een duurzaam sloepennetwerk. We zijn blij met de ambitie van de gedeputeerde om met partners de mogelijkheden voor een beter elektrisch netwerk te verkennen.’

Ook Noord-Holland heeft een subsidieprogramma voor de stimulering van gebruik van water met als doel de economie te versterken (de WED-regeling). Gedeputeerde Loggen gaf aan dat een positieve verkenning van meer elektrische oplaadpunten in Noord-Holland zou kunnen aansluiten op deze subsidieregeling.