Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 oktober 2016

Ruimte voor elektrisch laden naast fossiele tankstations

D66 Noord-Holland heeft de provincie een extra impuls gegeven voor het mogelijk maken van duurzame mobiliteit. Andries Tijssens, Statenlid voor D66 Noord-Holland: “Provinciale Staten hebben hun eigen verantwoordelijkheid voor duurzame mobiliteit. Een meerderheid van de Staten wil van het college een pro-actieve houding.” Een D66 voorstel om ruimte te maken voor elektrisch laden in het provinciaal tankstation-netwerk is aangenomen op 3 oktober.

De mobiliteit in Nederland is in een periode van transitie. De overgang van het rijden op fossiele brandstoffen naar autorijden op duurzame energiedragers, zoals elektriciteit, is ingezet en gaat snel. Waar er vandaag nog 1 miljoen elektrische auto’s rijden op de hele wereld, zal binnen afzienbare termijn dat aantal op de Nederlandse wegen te vinden zijn. Tijssens: “Dat is niet alleen een verwachting, het is ook een politiek commitment.” Met de Green deal hebben overheden, belangenorganisaties én marktpartijen de handen ineengeslagen om deze ambitie waar te maken. Inclusief de Provincie Noord-Holland.

Het D66-initiatief “Modernisering Tankstationbeleid” geeft het kader mee om bij de geplande herziening van het tankstationsbeleid duurzaamheid een plek te geven. Het tankstationbeleid moet doorgroeien naar een duurzaam verzorgingsplaatsenbeleid voor het provinciale wegennet. Met dit voorstel wordt Noord-Holland de eerste provincie die, in navolging van het beleid voor rijkswegen, de voorwaarden voor snellaad-infrastructuur langs haar wegen structureel gaat regelen.

In de MRA werken overheden binnen de Metropoolregio Amsterdam samen aan duurzaamheidsdoelen. De MRA coördineert onderzoek specifiek naar langzame en snelle laadpunten. Resultaten komen aan het einde van 2016. Maar in de realisatie van de “Green Deal Elektrisch Vervoer 2016 -2020” hebben de Staten nog een andere verantwoordelijkheid: Het is aan Provinciale Staten om het regime van verzorgingsplaatsen langs provinciale wegen vast te stellen. Dat principe besluit is op 3 oktober genomen.

Met het aannemen van dit initiatief spreken Provinciale Staten het oordeel uit dat naast tankstations voor fossiele brandstoffen de provincie ruimte wil maken voor snellaadstations. Het is aan Gedeputeerde Staten om te onderzoeken of en zo ja, hoe de snellaadstations een plek kunnen vinden in het tankstationbeleid.

Tot slot, een minder belicht aspect van de Green Deal is dat na 2020 het elektrisch vervoer goed genoeg op de weg staat om zonder extra stimuleringsbeleid te bestendigen. Ook in die zin biedt het initiatief perspectief, door snellaadstationlocaties net als tankstationlocaties via een eenduidig toewijzingsbeleid te reguleren bereiden we ons voor op de toekomst. Een toekomst waarin duurzame mobiliteit een vanzelfsprekend onderdeel is van onze economie.

Het totale initiatiefvoorstel leest u hier.

Heerhugowaard