Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 5 oktober 2016

Metropoolregio Amsterdam intensiveert samenwerking met convenant

Na een besluit van Provinciale Staten op maandag 3 oktober 2016, zet Noord-Holland de stap naar een intensievere samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Samen met 32 gemeenten en twee provincies zal Noord-Holland binnenkort het convenant ‘Versterken samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam’ tekenen. Toch werden er ook kritische kanttekeningen bij de overeenkomst geplaatst. Democratische controle door Provinciale Staten en de eigen besluitvormingscyclus mogen niet in het gedrag komen.

Hein Struben, Statenlid voor D66 en woordvoerder MRA: ‘Er is volop aanleiding om de samenwerking binnen de MRA te verbeteren. D66 ziet een goede samenwerking als voorwaarde voor de bloei van deze belangrijke regio in Nederland en als noodzaak in de concurrentie met andere internationale metropoolregio’s. Sinds de start rond 1997 zijn de deelnemende overheden steeds beter op elkaar ingespeeld geraakt. Noord-Holland heeft als partner een verbindende, stimulerende en regisserende rol, bijvoorbeeld als het gaat om een sterk vestigingsklimaat voor bedrijven, ruimtelijke ordening en wonen, goede bereikbaarheid en het creëren van een landschap dat past bij een metropoolregio.’

Kansen voor de provinciale economie

Aan de intensivering van de samenwerking hangt een hoger kostenplaatje voor de provincie Noord-Holland. Via een verdeelsleutel is voorgesteld om iedere inwoner in de deelnemende gemeenten €1,50 extra te laten betalen. De provincies Flevoland en Noord-Holland dragen evenveel bij als de grootste inliggende gemeente (Almere en Amsterdam). Dat betekent voor Noord-Holland een basiscontributie van €1,2 miljoen euro. Flip de Groot, woordvoerder economie voor D66: ‘Het is een stevig maar te verantwoorden kostenplaatje. Noord-Holland heeft geïnvesteerd in haar eigen economische agenda, die zich richt op concrete doelen wat betreft welzijn, welvaart en duurzaamheid. De MRA samenwerking zal bijdragen aan een gerichte inzet op die doelen.’

Met behoud van democratische controle
Ten aanzien van het behoud van democratische legitimiteit houdt de provincie echter nadrukkelijk de vinger aan de pols. Niet de MRA, maar Provinciale Staten en gemeenteraden blijven eindverantwoordelijk. De Groot: ‘Een niet-democratisch gekozen bestuurslaag mag die verantwoordelijkheid niet overnemen. Het proces van de Staten en de gemeenteraden moet het allerbelangrijkst blijven. Dat betekent dat de besluitvormingscyclus van de MRA moet aansluiten bij gemeenten en provincies en niet andersom.’

Ook willen de Staten een regelmatige evaluatie van de doelen in de uitvoeringsagenda van de MRA, de vorm van de samenwerking en het functioneren van ondersteunende MRA-bureau. Om te garanderen dat de Staten naar de eigen werkprocessen blijven kijken en voldoende ruimte houden bij beslissen en prioriteren, heeft D66 samen PvdA, VVD en CDA een motie ingediend. Deze werd unaniem door Provinciale Staten aangenomen.

Per 1 januari 2017 treedt de nieuwe overeenkomst in werking. Het overlegorgaan ‘Stadsregio Amsterdam’ houdt dan op te bestaan. Tegelijkertijd komt er wel een ‘Vervoersregio’, volledig toegespitst op mobiliteit in de Amsterdamse regio. Over de relatie en takenpakket van de Vervoerregio ten opzichte van de MRA bestaan nog veel vragen die in de komende maanden aan orde komen.