Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 10 oktober 2016

Amendementen D66 Noord-Holland TK2017

Op 12 september heeft er een ARV/AAV plaats gevonden van D66 Noord-Holland en D66 Amsterdam. De Noord-Hollandse amendementen zijn te vinden op deze pagina. Vier amendementen worden in stemming gebracht via e-voting. Een amendement wordt direct op het congres behandeld.

Naast de Noord-Hollandse amendementen zijn er ook diverse afdelingen in Noord-Holland die een speciale vergadering hebben georganiseerd voor de indiening van amendementen ook zijn er diverse leden die op persoonlijke titel een amendement hebben voorbereid ter indiening. Een overzicht van alle amendementen in de regio Noord-Holland is hier onder weergegeven.

d66nh-tk2017-lijst

 

De e-voting procedure is als volgt:

Een amendement via e-voting zal via een digitale stemming worden voorgelegd aan de leden in de periode 10 tot 19 oktober. Na sluiting zal de besluitvormingscommissie de uitslag vaststellen. Hierbij geldt dat minimaal 1% van de stemgerechtigde leden op het amendement gestemd moet hebben. Is 70% of meer voor het amendement dan is deze aangenomen. Is minder dan 30% voor het amendement dan is deze verworpen. In beide gevallen zal het amendement als zodanig verwerkt worden. Indien de opkomst van 1% voor uw amendement niet gehaald wordt, of de uitslag tussen 30% en 70% steun ligt, zal het amendement alsnog op het congres behandeld worden.