Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 6 november 2016

Oproep: vacature lid kascommissie D66 Noord-Holland

Het regiobestuur van D66 Noord-Holland is op zoek naar twee leden die plaats willen nemen in de kascommissie. Een lid van de kascommissie wordt benoemd door de ledenvergadering en is lid tot hij/zij zich terug trekt als lid van deze commissie. Het regiobestuur beoogt leden minimaal 2 jaar lid te laten zijn van de kascommissie.

De kascommissie is belast met het toezicht op het door het bestuur gevoerde financiële beleid en brengt verslag uit aan de ledenvergadering. Het verslag van de kascommissie wordt samen met de jaarrekening voorgelegd aan de ledenvergadering. De kascommissie volgt standaard het landelijk ‘protocol kascommissie’.

De ledenvergadering verleent aan het bestuur décharge over het gevoerde beheer nadat de kascommissie hierover aan de ledenvergadering heeft gerapporteerd en als zodanig heeft geadviseerd.

Bij deze roept het bestuur de leden van de regio Noord-Holland op om zich voor 31 december 2016 kandidaat te stellen voor deze vacatures. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met penningmeester Karim Talie (k.talie@d66noordholland.nl). Aanmeldingen voor de kascommissie kunt u sturen naar secretaris Léon Stam (l.stam@d66noordholland.nl).

Hoewel de werkzaamheden slechts zeer beperkt zijn, is de taak wel essentieel. Zonder kascontrolecommissie geen jaarrekening. Kennis van boekhouden is geen must, enkel een gezond verstand is nodig.

Namens het regiobestuur D66 Noord-Holland,

Jeroen van Spijk, Voorzitter
Karim Talie, Penningmeester