Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 14 november 2016

De provincie wordt groener

Net als voor wegen is er nu voor natuur een meerjaren uitvoeringsprogramma. Dit gaat jaarlijks geactualiseerd worden. De nieuwe groene kerntaak is hiermee opgenomen in de planning & control cyclus van de provincie. Provinciale Staten kunnen het bereiken van de natuurdoelen nu goed sturen en controleren.  Op 14 november 2016 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland het eerste Provinciaal Meerjarenprogramma Groen (PMG) vastgesteld. Dit is het vervolg op het beleid van de Agenda Groen uit 2013. In dat jaar is de overdracht van natuurbeheer van het Rijk naar de Provincie ingezet.

Knoop in de zakdoek

Van de terrein beherende organisaties kreeg voormalig Gedeputeerde Talsma eerder een “knoop in de zakdoek” om hem te herinneren aan het completeren van het Nationaal Natuur Netwerk. Deze “knoop in de zakdoek” gaf D66 Statenlid Claudia Weemhoff symbolisch door aan de voorzitter van Provinciale Staten. Het PMG is het instrument om dat doel te halen, maar die knoop is wellicht toch nodig om de focus te houden!

Agenda Groen

In het meerjarenprogramma wordt de uitvoering geprogrammeerd van fysieke projecten die bijdragen aan de doelen van de Agenda Groen. De provincie investeert om deze projecten of levert hierop personele inzet. Het PMG is een sturingsinstrument om Noord-Holland groen te houden en nog groener te maken. Het programma is afgestemd met de gebiedscommissie Laag Holland, Stuurgroep Gooi en Vechtstreek, Noord-Hollandse gemeenten, terrein beherende organisaties, waterbeheerders en andere betrokken partners.