Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 december 2016

Provincie ondersteunt herstructurering van Greenport Aalsmeer

De Greenport Aalsmeer is het wereldhandelscentrum voor bloemen en planten. Om dat zo te houden is modernisering van het teeltareaal noodzakelijk. Verouderde kassen kunnen met het provinciale investeringsprogramma opgeruimd worden. Het gaat om het verplaatsen, herstructureren, saneren en transformeren van glastuinbouw. In totaal gaat het om 9 miljoen met extra miljoenen co-financiering uit Europa.

Hein Struben, Statenlid voor D66 Noord-Holland: “D66 is blij met dit voorstel. Niet alleen omdat we met Europees geld en het geld van de provincie de inspanningen kunnen verdubbelen, maar vooral om de heldere aanpak. Dit is het resultaat van goede samenwerking met gemeenten en ondernemers om de moderniseringsopgave van de glastuinbouwsector en de uitvoering van de herstructurering van ca 300 ha oud glas in de Greenport te kunnen aanpakken.”

Bedrijven kunnen met dit programma verplaatst worden naar nieuw en duurzaam ingerichte concentratie gebieden en dat is een belangrijke bijdrage aan de regionale economie. Daarnaast komen er gronden vrij voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen zoals woningbouw dus, waar het kan binnen de 20 KE zone rond Schiphol.

Van harte ondersteunde D66 een amendement van vier oppositiepartijen om het gebruik van fossiele energiebronnen uit te faseren bij modernisering van de Greenport.