Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 december 2016

Coalitiepartijen vragen college om duidelijker beleid voor de recreatieschappen

Tijdens de Statenvergadering van 12 december hebben de coalitiepartijen PvdA, VVD, CDA en D66 een voorstel ingediend waarin zij pleitten voor een meer samenhangend beleid op het gebied van recreatie en natuur. Bovendien willen ze meer betrokkenheid van gebruikers van recreatieschappen. Deze moeten kunnen meedenken over beheer en inrichting. Er moet een plan komen om de recreatiegebieden rond Amsterdam, Zaanstad en Haarlem betaalbaar te houden.

Veel recreatieschappen bevinden zich in zwaar weer. Ze hebben moeite om aan het einde van het jaar quitte te draaien. Ook vinden veel recreatieschappen het lastig om in te springen op de veranderende behoeften van de gebruiker. Er ontbreekt momenteel een duidelijke visie over waar we heen willen met de recreatieschappen. Verder is er weinig samenhang tussen het recreatiebeleid en het natuurbeheer in de recreatieschappen binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

MRA Actie Agenda

Momenteel wordt binnen de MRA gewerkt aan een de uitvoering van de MRA Agenda 2016-2020. Hierin wordt een actieprogramma voor het metropolitane landschap opgenomen.  Daarnaast werkt de provincie samen met gemeenten om de huidige gemeenschappelijke regelingen rondom recreatieschappen te moderniseren.

In de motie roepen de vier coalitiepartijen het college van Gedeputeerde Staten op om in de MRA agenda 2016-2020 een nieuw voorstel in te brengen. Hierin moet er niet alleen een duidelijke grens bepaald worden tussen natuur en recreatie, maar ook gebruikers meer betrokken worden bij de inrichting en het gebruik van recreatiegebieden.

Indiener Nico Papineau Salm (PvdA):“De groene strook om groot Amsterdam zorgt ervoor dat mensen binnen 15  minuten in een groen gebied kunnen zijn. Dat is natuurlijk fantastisch, maar er ontbreekt helaas wel een duidelijke samenhangende visie voor de toekomst. Met dit voorstel willen we het college laten weten dat we de ingezette ter verbetering van de recreatie in het metropolitane landschap steunen.”

Flip de Groot (D66): “Voor de toekomst van de recreatiegebieden is belangrijk dat alle gebruikers meepraten. Daarmee bedoelen we niet alleen de bezoekers, maar zeker ook de exploitanten.”

Voorstel aangenomen

Het voorstel is aangenomen. In de zomer van 2017 volgt een plan hiervoor.