Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 21 januari 2017

D66 aanschouwt de alternatieven voor verbinding A8-A9

Tweede Kamerlid Salima Belhaj en Statenlid Andries Tijssens bezochten op  20 januari de Zaanstreek. Samen met vertegenwoordigers van D66 Zaanstreek, Beverwijk, Uitgeest en Heemskerk bezochten zij de locaties van de drie alternatieven voor een (ver)nieuw(d)e weg tussen A8 en A9. Ook ontmoetten zij daar inwoners die zich daar zorgen over maken. De keuze van een bepaald tracé voor een nieuwe wegverbinding door ingericht landschap heeft grote impact voor inwoners en gaat gemoeid met hoge kosten. D66 wil deze afweging zorgvuldig maken.

Schouw

Daarom organiseerde D66 een schouw van het gebied. Een groep D66-ers van alle bestuurslagen bekeek de alternatieven die worden onderzocht voor een betere verbinding tussen de A8 en de A9. Met deze oost-west verbinding kan de grotere ring rond Amsterdam gecompleteerd worden. D66 raadsleden uit het gebied leidden Tweede Kamerlid Salima Belhaj en Statenlid Andries Tijssens langs de kwetsbare plekken op de route.

Een betere oost-west verbinding moet er komen

Ten noorden van Amsterdam en Zaanstad eindigt de A8. Op deze weg rijdt veel verkeer dat haar weg in noordwestelijke richting wil vervolgen. Verderop ligt de Rijksweg A9 die voor deze automobilisten de verbinding vormt naar de bestemming. Alle partijen zijn het er over eens dat hier een betere oost-west verbinding moet komen in het Rijkswegennet. Er zijn dagelijks files op de provinciale wegen N203 en N246. Omwonenden ondervinden ernstige overlast door sluipverkeer, geluidhinder en slechte luchtkwaliteit. D66 vindt het van groot belang dat er een betere verbinding komt tussen de A8 en A9 om deze problemen op te lossen.

De provincie onderzoekt momenteel de drie meest kansrijke alternatieven. De zogenaamde Heemskerkvariant, het Golfbaanalternatief en de nul-plusvariant waarbij de N8 door Krommenie wordt aangepakt. In de zomer van 2017 maken bestuurders van de samenwerkende partijen de keuze voor één voorkeursalternatief. Dit plan wordt vervolgens ter inzage gelegd, zodat betrokkenen een reactie kunnen indienen. Maar eerst maakt de politiek een keuze.

 

Voordelen en nadelen goed afwegen

D66 onderkent dat bij de keuze voor een bepaalde oplossing zowel lokale, regionale als landelijke aspecten een rol spelen. Daarom oriënteert D66 zich nu met haar betrokken raads-, statenleden en parlementariërs gezamenlijk op deze keuze.
Vooraf is gesteld dat opwaardering van de bestaande N8 door Krommenie goedkoper is dan het aanleggen van een nieuwe weg door het open gebied. Nader onderzoek moet dat nog aantonen. Het is nu nog onduidelijk of er een inpassing van de weg door Krommenie echt mogelijk is. Die inpassing zou zowel de problemen op het gebied van doorstroming, als de ernstige leefbaarheidsproblemen als gevolg van de doorsnijding moeten oplossen. Om de afweging nog lastiger te maken, speelt ook de bescherming van de Stelling van Amsterdam (UNESCO werelderfgoed) en het open landschap een rol. Binnenkort worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd die op een aantal vragen antwoorden moeten bieden.