Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 februari 2017

Provinciale Staten akkoord met PIP Windpark Westfrisia

Provinciale Staten hebben op 6 februari ingestemd met de aanleg van PIP Windpark Westfrisia bij Zwaagdijk-Oost. Voor D66 is de transitie naar duurzame energie belangrijk. Deze transitie kan niet worden gemaakt zonder windenergie. Met de aanleg van Windpark Westfrisia ziet D66 ook het behalen van doelstellingen voor meer duurzame energie dichterbij komen.

Woordvoerder Duurzaamheid en Energie Suzanne Klaassen: “D66 had twee beoordelingscriteria meegegeven bij het ingang zetten van de PIP: is er sprake van een goede ruimtelijke ordening en zijn er mogelijkheden voor participatie?” D66 heeft in deze situatie, waarbij er zoveel heftige reacties en vragen zijn van betrokken bewoners, extra goed gekeken naar de juistheid van de voorstellen en het volgen van de regels die in meerderheid in de Staten zijn afgesproken. “Wij zijn tevreden dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. En er ligt een participatieplan dat verder gaat dan de NWEA gedragscode. Wat D66 betreft behoort Windpark Westfrisia tot de parken die gaan bijdrage aan het energieneutraal maken van onze provincie.”

Participatie

Windenergie heeft grote impact op het landschap en op de inwoners in de omgeving. Dat maakt besluitvorming daarover niet eenvoudig. Wat betreft het participatieplan doet D66 daarom nog een beroep op de initiatiefnemer en omwonenden om te zorgen voor verdere verduidelijking. Bijvoorbeeld door het maken van afspraken over hoe vaak en wie bepaalt dat de molens extra stilgezet kunnen worden.