Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 7 februari 2017

D66 zorgt voor modernisering provinciaal referendum

Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten de opdracht gegeven om voor eind 2017 een uitgewerkte provinciale referendumverordening op te leveren. “De huidige provinciale referendumverordening voldoet niet meer aan de eisen van de tijd”, aldus Tom Buijtendorp, die zich vanuit zijn portefeuille bezighoudt met onder meer bestuurlijke vernieuwing. Buijtendorp was lid van de provinciale referendumwerkgroep, die uit meerdere partijen bestond.

Innovatieve noodrem

Er is binnen D66 veel kennis en praktische ervaring aanwezig die Buijtendorp meenam naar de werkgroep. Van een D66-themacongres kwam het innovatieve idee van een meerderheidsquorum naar voren. Dit is als belangrijke optie in de kaders meegenomen. Buijtendorp: “Daarmee willen we een einde maken aan de ondoorzichtige opkomstdrempels die uitnodigen tot strategisch stemgedrag.”

Het referendum is nadrukkelijk een instrument voor bijzondere situaties. Buijtendorp: “Het moet als noodrem gebruikt kunnen worden bij grote onderwerpen. Niet als een instrument dat te pas en te onpas kan worden ingezet om breed gedragen vernieuwing tegen te houden.” Te lichtvaardig gebruik van referenda zou de geloofwaardigheid van instrument en bestuur aantasten. Bovendien zouden er onnodige hoge kosten gemaakt worden. In Noord-Holland zouden deze tegen de vijf miljoen euro per keer kunnen bedragen. Het moet anderzijds ook niet onmogelijk worden gemaakt om een referendum georganiseerd te krijgen. Als richting geeft de werkgroep mee dat 50.000 tot 100.000 aanvragen het minimum kunnen zijn. In de huidige regeling is dat 45.000 aanvragen.

Uitwerking samen met gemeenten

Omdat gemeenten een referendum uit moeten voeren heeft D66 zich er sterk voor gemaakt hen nauw te betrekken bij de uitwerking. D66 heeft de kaders weten te beperken tot een raadgevend referendum over genomen besluiten. Een raadplegend referendum wordt te duur en te complex. Hiermee wekken de Staten bovendien mogelijk de indruk moeilijke beslissingen naar de burger door te schuiven.

Op basis van de kaders heeft Gedeputeerde Staten de opdracht gekregen voor het eind van het jaar met gemeenten tot een uitgewerkte referendumverordening te komen. Die zal dan  in de Staten worden besproken. Buijtendorp: ”Wat ons betreft ligt er een raamwerk dat ook andere provincies over de streep kan trekken. De meeste provincies kennen nog geen mogelijkheid referenda te houden, en dat is een gemiste kans.”