Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 7 februari 2017

Noord-Holland samen met de Randstad-provincies Europa in

De Provincie Noord-Holland heeft op 6 februari haar Europese speerpunten voor het behartigen van haar belangen in Brussel vastgesteld. De focus ligt op regionale economie, water, cohesie & investeringsbeleid, smart mobility en digitale infrastructuur.

De Randstad-provincies hechten aan een sterkere Europese Unie.

“Samenwerken in Randstad-verband is voor D66 essentieel en deze moet gericht zijn op de grote maatschappelijke uitdagingen. Voor D66 is de Europese Unie een belangrijke pijler onder onze welvaart en welzijn. Daarom werken wij graag aan de relatie met de Europese Unie en aan een beter functionerende Europese democratie,” aldus D66-Statenlid Hein Struben. Voor de Provincie betekent dat beïnvloeden van wet- en regelgeving, benutten van financiering uit Europa en samenwerking, kennisuitwisseling en versterking van het netwerk in Europa. Dat doet Noord-Holland samen met Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland.

Randstad-prioriteiten

De colleges van de regio Randstad hebben in april vorig jaar de Europastrategie Randstad 2016-2019 vastgesteld. Hierin zijn vijf thema’s bepaald waarop de Provincies de krachten bundelen vanuit het Huis van de Provincies in Brussel.

De Provincie Noord-Holland gaat zich nu binnen deze Randstad-prioriteiten richten op de regionale economie, land & tuinbouw, smart mobility, water & milieu en het cohesie- en investeringsbeleid. In het kader van dat laatste heeft D66 zich aangesloten bij het VVD-voorstel om hierin de (on)-mogelijkheden om te investeren in digitale infrastructuur te verkennen.

Circulaire economie

Struben: “D66 wil verder dat Noord-Holland maximaal aanhaakt bij de Randstad-prioriteit circulaire economie en energie. De inzet op een circulaire economie en energietransitie is inmiddels prominent onderdeel van de agenda’s van bijna alle overheden en bij de Economic Board in de MRA. Het doel is efficiënter en bewuster omgaan met grondstoffen: wel voorzien in behoeften, maar zonder onaanvaardbare milieudruk en zonder uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Economen becijferden in 2015 dat de circulaire economie in de Europese Unie ca. twee miljoen nieuwe banen zou kunnen opleveren. Voor Nederland verwacht men zo’n zeven miljard euro groei en 80.000 banen extra.”

Vanguard Programma

In het programma Vanguard – New Growth through Smart Specialisation – werken al meer dan twintig Europese regio’s samen. In clusters wordt gewerkt aan thema’s zoals duurzame energie en bio-based economy. De provincie kan in het kader van Vanguard samen met partnerregio’s EU-projecten opzetten. Op de vraag van D66 om hierbij aan te sluiten zegt het college toe dit te onderzoeken. Verder verwacht D66 van het college een jaarlijkse rapportage over de kaders en de voortgang op belangrijke thema’s.