Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 1 maart 2017

Hoe wil jij leven, wonen, werken en spelen?

We willen het graag weten bij de Provincie: Hoe wil jij leven, wonen, werken en spelen? Nu, en in de toekomst?  De provincie wil in de komende tijd met zoveel mogelijk Noord-Hollanders in gesprek komen over de toekomst van Noord-Holland.

We gaan proberen letterlijk in de leefruimte van onze inwoners te duiken. We gaan naar alle regio’s in de provincie en bezoeken de inwoners op plekken waar zij zich het meest thuis voelen; in huiskamers, achtertuinen, buurthuizen en scholen. Maar ook op evenementen als Sail Den Helder en Bevrijdingspop. En we zijn een online community gestart op de Facebookpagina Jouw Noord-Holland.

Deze informatie hebben we nodig om een provinciale omgevingsvisie op te stellen. In de omgevingsvisie legt de Provincie integraal vast in wat voor Noord-Holland willen we wonen, werken, recreëren en bezoekers ontvangen. Dit doen we samen met overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners.

Onderzoek onder inwoners

Om in gesprek te komen is er al een publieksonderzoek gehouden onder ruim 1500 inwoners van de provincie. De uitkomsten van dit onderzoek gebruiken we als startpunten voor discussie.

Uit dit onderzoek blijkt dat Noord-Hollanders erg tevreden zijn over hun woonplek. Ze geven hun woonomgeving gemiddeld een 7.7 en maar liefst 88% van de inwoners raadt Noord-Holland aan als woonplek. Daarnaast zijn Noord-Hollanders behoorlijk honkvast; ruim driekwart denkt de rest van zijn leven in deze provincie te blijven. Behalve natuur, klimaat en energie, noemt 41% een gezonde leefomgeving, 32% voldoende werkgelegenheid en 30% voldoende woningen op het wensenlijstje voor de toekomst. Opvallend is dat Noord-Hollanders een rotsvast vertrouwen hebben in de eigen provincie. 77% van de respondenten vindt dat Noord-Holland zich in de juiste richting ontwikkelt, terwijl slechts 49% vindt dat Nederland de juiste richting op beweegt. Inwoners verwachten van de Provincie aanpak van de energietransitie en milieuvervuiling.

Duurzame ontwikkeling en 10 grote trends, ontwikkelingen en uitdagingen

Verkenningen NH2050

Als eerste stap om tot de omgevingsvisie NH2050 te komen heeft de Provincie onderzocht wat de grote toekomstvraagstukken zijn.

Tien grote vraagstukken, die voortkomen uit de trends en ontwikkelingen én hun mogelijke effecten staan beschreven in Verkenningen NH2050. In deze eerste fase hebben we nog geen keuzes gemaakt, maar zijn we op verkenning gegaan. Welke trends en ontwikkelingen komen op ons af? Welke opgaven komen daaruit voort voor Noord-Holland? Verkenningen NH2050 brengt deze zo feitelijk mogelijk in beeld. Niet alleen voor onszelf, maar voor iedereen die betrokken is bij de leefomgeving in Noord-Holland. Het is een gemeenschappelijk vertrekpunt voor het verdere participatieproces rondom de Omgevingsvisie NH2050.

In de Omgevingsvisie NH2050 staat duurzame ontwikkeling van de fysieke leefomgeving centraal. We gaan daarbij uit van een benadering dat de leefomgeving de basis is, een samenleving wensen en behoeften heeft en de leefomgeving gebruikt voor ruimtelijk- economische ontwikkelingen. Lees hier verder.