Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 14 maart 2017

Prestatiegerichte financiering voor omgevingsdienst goede zaak

Door het invoeren van prestatiegerichte financiering is de begroting van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aanzienlijk gewijzigd – en dat pakt voor de Provincie ongunstig uit. “D66 is  voorstander van deze meer transparante vorm van financieren,” stelt Statenlid Hein Struben, “maar Provinciale Staten hebben wel duidelijke middelen nodig om haar controlerende taak op de kosten uit te voeren.” Daarom heeft D66 gevraagd om benchmark informatie om over twee jaar te kunnen evalueren. Dit is toegezegd door de gedeputeerde. Uiteindelijk schaarden Provinciale Staten zich unaniem achter het voorstel.

Met een gezamenlijk voorstel van PvdA, D66, CDA, VVD, CU-SGP en GroenLinks is aan het college gevraagd om met een nieuw validatiemodel te komen.

De omgevingsdiensten voeren belangrijke maatschappelijke taken uit, waarvoor voldoende middelen beschikbaar moeten zijn. Struben: “Voor Provinciale Staten is het lastig om een oordeel te vellen over kwaliteit en efficiency. Daarom is het wenselijk om benchmark gegevens te hebben van andere bedrijven zoals DCMR, OD IJmond of adviesbedrijven uit omringende landen.”

D66 staat achter de nieuwe systematiek van financieren, want het is een kostprijsgerichte methodiek. Dit is meer transparant. De nieuwe benadering heeft een herverdeling van kosten tussen de deelnemende partijen tot gevolg. Daarnaast zijn er financiële effecten door decentralisatie van taken. Nieuwe kengetallen moeten ontwikkeld worden om sturing en controle mogelijk te maken.