Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 15 maart 2017

Ondertekening Kustpact belangrijke eerste stap

D66 is verheugd dat het Landelijk Convenant Kustpact door een brede vertegenwoordiging is ondertekend. “Het is goed om te zien hoeveel energie er bij de diverse partijen is om gezamenlijk te werken aan een toekomstperspectief voor onze waardevolle kust”, aldus Statenlid en woordvoerder Ruimte Amélie Strens tijdens de Provinciale Statenvergadering van 13 maart.

Het Kustpact leeft

Amelie Strens woonde op 12 maart een bijeenkomst bij in Wijk aan Zee. Bewoners gingen daar met elkaar in gesprek over het Kustpact. Strens: “D66 merkt dat het onderwerp leeft. Niet alleen bestuurlijk, maar ook onder de inwoners van de provincie. De bijeenkomst in Wijk aan Zee bewijst dit.” Het Kustpact bevat afspraken om te komen tot een regionaal proces, waarvan de belangrijkste afspraak is om in de provincies gezamenlijk met alle relevante partijen te komen tot een zonering. De ondertekening van het kustpact is een belangrijke eerste stap in dit proces. De inhoudelijke uitwerking gaat nu beginnen. D66 kijkt uit naar het vervolg.

In het Kustpact is vastgelegd dat voor het kustgebied zones aangewezen gaan worden waar géén nieuwe recreatieve bebouwing is toegestaan, waar wél en onder welke voorwaarden. De provincies hebben hierin de regie en zullen deze zonering in overleg met de betrokken partijen en Provinciale Staten in het komende jaar gaan opstellen en indien nodig uitwerken in en vertalen naar nieuw beleid en regelgeving.