Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 16 maart 2017

D66 zorgt voor overal elektrisch rijden en opladen in Noord-Holland

De Provincie Noord-Holland gaat het tankstationbeleid beter afstemmen op elektrisch rijden. De Provincie geeft hiermee een extra impuls aan duurzame mobiliteit. Aanleiding hiervoor is het D66-initiatiefvoorstel Modernisering Tankstationbeleid dat op 3 oktober 2016 door Provinciale Staten werd aangenomen. Andries Tijssens, woordvoerder mobiliteit voor D66 Noord-Holland: “Wij zijn trots dat Noord-Holland hiermee de eerste provincie wordt die de voorwaarden voor de snellaad-infrastructuur langs haar wegen structureel gaat regelen.”

Kansen voor snelladen goed in beeld gebracht

Door het initiatief van D66 is heeft de Provincie de ontwikkelingen en kansen voor snelladen elektrische voertuigen goed onderzocht en worden er nu concrete beleidsaanpassingen voorgesteld. In het rapport van EVConsult is het huidige gebruik van snelladers in beeld gebracht en daarnaast is een inschatting gemaakt van de ontwikkeling van elektrisch vervoer en de daarbij benodigde laadinfrastructuur.

Aanpassing van provinciaal mobiliteitsbeleid

In het provinciale mobiliteitsbeleid zal ‘snelladen’ expliciet opgenomen en gestimuleerd worden, zo blijkt uit een brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van 10 maart. Ook zal het college het plaatsen van snelladers positief beoordelen bij de concessieverlening van tankstations en een onderzoek starten naar een dekkend netwerk van snelladers in Noord-Holland. Daarbij wordt ook gekeken naar de kansen voor specifieke doelgroepen.

“Hiermee krijgt het elektrisch vervoer in Noord-Holland de ruimte om verder te groeien, maar we zijn er nog niet helemaal” zegt Suzanne Klaassen, woordvoerder duurzaamheid voor D66 Noord-Holland,”Noord-Holland wil één van de koplopers in Europa blijven – in lijn met de Green Deal elektrisch vervoer 2016-2020.”

Elektrisch rijden heeft de toekomst

De mobiliteit in Nederland zit in een transitieperiode. Elektrisch rijden heeft de toekomst. Waar er vandaag nog een miljoen elektrische auto’s rijden op de hele wereld, zal binnen afzienbare termijn dat aantal op de Nederlandse wegen te vinden zijn. Verzorgingsplaatsen voor langere afstanden zijn daardoor nodig. Provinciale regels zullen dit veranderingsproces niet meer frustreren in Noord-Holland.