Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 21 maart 2017

De schop kan zó de grond in, en toch wordt niet overal gebouwd

Joke Geldhof, D66 gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening en Wonen, vraagt het zich oprecht af. Landelijke en provinciale onderzoeken concluderen dat er wel voldoende bouwlocaties zijn. De gedeputeerde van Noord-Holland gaat kritischer kijken naar gemeenten die wellicht bestemmingsplannen moeten aanpassen, om bouwers ruimte voor woningbouw te geven. De ambitie is om te snel nieuwe woningen te realiseren in de steden – op plekken waar mensen willen wonen.

Lees haar weblog over dit onderwerp op de website van de provincie.