Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 23 maart 2017

Provincie Noord-Holland in gesprek met Eerste Kamer over Omgevingswet

Op 22 maart bezocht een delegatie van de Provinciale en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht de Eerste Kamer. De provincies gingen daar met leden van de Eerste Kamer in gesprek over onder andere de Omgevingswet. Woordvoerder Ruimte Amélie Strens hield hierover samen met Erna Hotkamp (Statenlid voor GroenLinks in Utrecht) een inleiding. D66 Noord-Holland werd verder vertegenwoordigd door gedeputeerden Joke Geldhof en Jack van der Hoek en Statenleden Suzanne Klaassen en Andries Tijssens.

Energietransitie

Een aantal ontwerpbesluiten van het kabinet voor de Omgevingswet worden op dit moment door de Eerste Kamer behandeld. Strens ging specifiek in op de impact die de energietransitie op het landschap zal hebben en de uitdagingen die daarbij horen. Energiewinning heeft altijd een impact gehad op het landschap: in het verleden bijvoorbeeld door het stoken van turf of het oprichten van kolencentrales. In de toekomst zullen windmolens en zonneparken steeds meer een impact hebben op het landschap. Na de inleiding nam co-referent Lambert Verheijen (Eerste Kamerlid voor de PvdA) het woord, waarna de aanwezigen in discussie gingen de Omgevingswet.

Het bezoek van de Staten van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht is het tweede bezoek sinds de installatie van de Eerste Kamer in 2015. De Eerste Kamer wil met deze bezoeken de banden met de provincies aanhalen en haar zichtbaarheid bij de provincies vergroten.