Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 10 april 2017

Oog op verduurzaming van de landbouw

Claudia Weemhoff

De commissie Natuur, Landbouw en Milieu gaat opnieuw in detail kijken naar verduurzaming van de landbouw in Noord-Holland. D66 had hierom gevraagd naar aanleiding van een voorstel van de PvdD. Dit vergaande en premature voorstel voor biologische landbouw kreeg geen meerderheid in  Provinciale Staten op 10 april, maar wel vervolg van de discussie over dit onderwerp.

Grondgebondenheid

De PvdD wilde met hun initiatief een maximaal aantal graasdieren per hectare instellen terwijl er sinds kort nieuwe landelijke regels voor grondgebondenheid ingesteld zijn. D66 maakt zich op dit moment meer zorgen over de effecten die deze hebben voor ons levende culturele erfgoed, de blaarkoppen en de lakenvelders. Daarom wil D66 daar nu geen extra provinciale regels bovenop.

“Wel ziet D66 nut in het opnieuw bekijken hoe er weer een slag gemaakt kan worden naar meer biologische landbouw,” stelt Claudia Weemhoff, woordvoerder landbouw van D66 Noord-Holland, “ Dat willen we met elkaar, zeker als er een directe link te leggen is tussen biologisch en de positieve effecten daarvan op de grondkwaliteit en biodiversiteit.”

Toch toont ook juist de inzet bij de Greenports en Biovalley aan dat de boeren in de provincie op de goede weg zitten. Het is dus zeker het onderzoeken waard is, of we met elkaar een volgende stap kunnen zetten naar algehele verduurzaming van de sector. Durven we met elkaar de stap naar een gesloten regionale kringloop te maken?

Open gesprek over verduurzaming

Een open discussie daarover gaat op verzoek van D66 opnieuw in de provinciale commissie NLM gevoerd worden. Duidelijk gemaakt kan worden wat de Provincie al aan duurzaam landbouwbeleid doet, wat de vorderingen zijn en hoe we daarin verder kunnen investeren. Ook is voor D66 helder dat daarbij ook over schaalvergroting gesproken wordt. Deze moet niet worden op voorhand uitgesloten worden als duurzaamheid, dierenwelzijn, voedselveiligheid en biodiversiteit daarmee gediend kunnen zijn.