Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 10 april 2017

Stilte mis je pas, als het er niet meer is

D66 wil de stilte behouden, onderhouden en benutten in de aangewezen stiltegebieden. “Maar wel benutten in stilte,” aldus Claudia Weemhoff, woordvoerder landbouw en landschap, “vaak worden stiltegebieden gezien als een plek waar met name de natuur zich kan herstellen en ontwikkelen. Dat geldt voor mij ook voor het welbevinden van de mens. Deze plekken kunnen stress verminderen en geven positieve gevoelens en energie. Verblijven in stille natuur herstelt ons concentratievermogen en neemt vermoeidheid, pijn en boosheid weg.”

D66 wil dat deze waarden van stilte een plek krijgen in het beleidsprogramma GROEN KAPITAAL en heeft het college gevraagd om deze waarde ook te kapitaliseren. Dat gaat verder dan alleen het leggen van “stil” asfalt.

Stiltebeleid in kaart gebracht

De Randstedelijke Rekenkamer heeft het beleid voor stiltegebieden in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland in kaart gebracht. Daaruit zijn aanbevelingen geformuleerd. De bevindingen zijn dit keer niet alleen gepubliceerd in een onderzoek maar ook in een inzichtelijke website: www.stiltegebiedeninderandstad.nl

Het college gaat de aanbevelingen van de rekenkamer bij de actualisatie van het stiltegebiedenbeleid opvolgen.