Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 13 april 2017

Industrie Noord-Holland ziet volop kansen voor energiebesparing

Op 12 april kwamen in het Muziekgebouw Aan ’t IJ in Amsterdam vertegenwoordigers van industrie, vertegenwoordigers van Omgevingsdiensten en Statenleden samen voor een strategische sessie met als thema ‘Kansen voor energiebesparing in de industrie’. Aanleiding voor deze sessie was de nulmeting energiebesparing die ECN in opdracht van de provincie Noord-Holland heeft opgesteld. Deze meting kwam tot stand na een amendement van D66, CU-SGP en PvdA in Provinciale Staten van 23 mei 2016.

Best practices

Gedeputeerden Jack van der Hoek (D66) en Adnan Tekin trapten de avond af. Tekin vertelde onder meer hoe de Provincie bezig is de CO2-uitstoot van de eigen organisatie terug te dringen. Marijke Menkveld van ECN gaf vervolgens een toelichting over de nulmeting, waarna Marc Streefkerk van het Ministerie van Economische Zaken een korte presentatie gaf over de actualiteiten en opgaven van het Energie-akkoord. Twee koplopers uit de industrie, ICL Fertilizers en PPG vertelden aansluitend hoe zij te werk gaan om energiegebruik terug te dringen.

Kennisdeling

Vervolgens gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over de kansen voor energiebesparing rondom vier thema’s: verduurzaming van mobiliteit, zelfregulering, restwarmte en het hergebruik van grondstoffen. Tijdens deze gesprekken stonden vier vragen centraal: wat doen de bedrijven al?, wat willen de bedrijven nog doen?, wat zijn dilemma’s waar bedrijven tegenaan lopen?, en welke rol moet de provincie hebben? De conclusies die voortvloeiden uit deze gesprekken stemmen positief. Bedrijven zien volop kansen zien voor energiebesparing, al lopen ze soms ook tegen tijdrovende regels en procedures aan.
Over de rol van de provincie waren de deelnemers eenduidig. De provincie moet de makelaarsrol blijven vervullen om zo kennisdeling te faciliteren en verschillende partijen bij elkaar te brengen.

Makelaarsrol

D66-Statenlid en woordvoerder Duurzaamheid en Energie Suzanne Klaassen: “Het is mooi om te zien hoe ons amendement niet alleen heeft geleid tot een nulmeting, maar ook tot deze inspirerende avond. Ondernemers wisselen met elkaar kennis uit over hoe zij nu energie besparen, en hoe ze dit ook in de toekomst willen doen. Door dit soort sessies te organiseren vervult de provincie haar makelaarsrol met verve.”
Tekin en Van der Hoek gaven in hun afsluitende woord aan de input van deze sessie mee te nemen in een plan van de Provincie over invulling van de makelaarsrol rondom energiebesparing. De verwachting is dat dit plan voor de zomer naar Provinciale Staten toe komt.