Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 april 2017

Zelfbouw loopt goed in Noord-Holland

Sinds 2010 stimuleert de Provincie Noord-Holland zelfbouwprojecten gericht. Onlangs is door een externe partij bekeken of dit oplevert wat we willen bereiken.
En dat is zo, aldus een persbericht van de Provincie: Het zelfbouwbeleid van de provincie Noord-Holland stimuleert potentiële zelfbouw en neemt belemmeringen daarvoor weg. Dat blijkt uit onderzoek naar het zelfbouwbeleid. De provincie gaat daarom door met subsidies voor collectieve zelfbouwprojecten.

D66 Gedeputeerde Joke Geldhof: “Collectieve zelfbouw is echt een aanwinst. Mensen voelen veel meer zorg voor hun huis, dat helemaal is afgestemd op hun eigen wensen, onderhouden het beter en hebben vaak ook meer aandacht voor duurzaamheid en de openbare ruimte. Zodat ook de leefomgeving verbetert. Ook de sociale cohesie verbetert vaak in een wijk met collectieve zelfbouw. Daarnaast vind ik zelfbouw aantrekkelijk omdat je geld kunt besparen.”

Gemeenten doen nu mee

De provincie heeft zelfbouw hoog op de gemeentelijke agenda gezet, concluderen de onderzoekers. Door subsidies te verlenen ondersteunt de provincie collectieven om daadwerkelijk zelf te gaan bouwen. Daarnaast stimuleert zij gemeenten en corporaties om voldoende locaties en panden voor zelfbouwers beschikbaar te stellen. De onderzoekers adviseren daarom het zelfbouwbeleid met enkele aanpassingen voort te zetten.

De provincie Noord-Holland heeft een subsidieregeling om groepen particulieren vooral in de voorfinanciering, tijdens het ontwerpen, plannen en de vergunningverlening, te helpen. Omdat juist in deze fase banken en andere instanties niet in de financiering voorzien. Naar aanleiding van het onderzoek past de provincie de subsidieregeling enigszins aan. Er komt een duidelijker onderscheid tussen collectieve zelfbouw in nieuwbouw en in bestaande bouw.

De provincie Noord-Holland vindt het belangrijk dat haar inwoners de vrijheid hebben om zelf te kiezen waar en hoe ze willen wonen. Dit past bij haar woonvisie ‘Goed Wonen in Noord-Holland’. Bij zelfbouw zijn mensen zelf opdrachtgever en hebben ze de vrijheid om binnen gestelde randvoorwaarden een eigen woning te realiseren.

Meer informatie

Link naar meer informatie over regelingen voor zelfbouw in Noord-Holland.

Link naar het rapport: Evaluatie provinciaal zelfbouwbeleid.pdf