Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 9 mei 2017

D66 wil rol provincie in sluiting Hemweg verkennen

Op 8 mei kwam op initiatief van Partij voor de Dieren, GroenLinks en ChristenUnie-SGP de Hemwegcentrale aan de orde in de commissie Energie, Economie en Bestuur. D66 ziet graag dat de Hemwegcentrale gesloten wordt, op termijn gevolgd door de andere kolencentrales in Nederland. Tijdens het debat kwam ter sprake welke rol de Provincie Noord-Holland zou kunnen vervullen om de sluiting van de Hemwegcentrale kansrijker te maken. De aanwezige partijen spraken af deze rol de komende weken verder te verkennen.

Woordvoerder Duurzaamheid Suzanne Klaassen: “De huidige aandacht voor het sluiten van kolencentrales is zeer waardevol en dit moment willen we dan ook niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. We willen echter niet dat een financiële bijdrage van de provincie ten koste gaat van vele andere duurzame initiatieven die de provincie financieel stimuleert. Helaas hebben we geen 50 miljoen zo maar onbesteed op de plank liggen.“ D66 wil dan ook graag kijken naar welke mogelijkheden er wél zijn voor de provincie Noord-Holland om een sluiting kansrijker te maken.