Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 mei 2017

D66 stelt vragen over ontwikkeling Haarlemmermeer-west en Park21

Woordvoerder Wonen Hein Struben heeft namens de Statenfractie van D66 schriftelijke vragen gesteld over de stand van zaken van de ontwikkeling van Haarlemmermeer-west en Park21. D66 wil weten wat de voortgang is van de projecten, de plannen voor de woningbouw en de samenwerking met buurgemeenten over de ‘Dubbeldorpen’. D66 wil daarnaast weten of de druk op de woningmarkt in de MRA aanleiding zijn om de woningbouwplannen te versnellen.

De Haarlemmermeer is een belangrijke gemeente binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) op het gebied van realiseren van woningbouw, in combinatie met een groen- en waterrijk landschap. Hiervoor zijn in dit gebied veel mogelijkheden en de gemeente verzet veel werk aan de ontwikkeling. Hein Struben: “Een goede stedelijk samenhang, afstemming van voorzieningen, groen, landschap en lokale verbindingen is van regionaal belang. De provincies hebben daarin een verantwoordelijkheid.”

Parels aan de ringvaart

Voor het uitvoeringsplan ‘Parels aan de Ringvaart’ voor Haarlemmermeer-west stelde de Provincie in 2014 €41,5 miljoen beschikbaar, afkomstig van de voormalig Nota Ruimte-gelden. In november 2015 heeft de gemeente Haarlemmermeer de gemeenteraad middels een brief een stand van zaken gegeven over Haarlemmermeer-west. Daarin werd toegezegd jaarlijks inzicht te geven in de wijze waarop de gemeente samen met private partijen nader invulling geven aan de gebiedsuitwerking van Haarlemmermeer-west. Voor de realisatie van Park21 verkreeg Haarlemmermeer een subsidie van €22,3 miljoen, gelden die voortkomen uit de afwikkeling het Plan Aanpak Schiphol en Omgeving (PASO). D66 wil onder meer weten welke afspraken zijn gemaakt over besteding van de gelden en welke rol de provincie speelt in de totstandkoming van de projecten.

De vragen kunt u hier vinden. Antwoorden van het college worden binnen 30 dagen verwacht.