Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 17 mei 2017

Hein Struben over woningtekort in Noord-Holland

Op 15 mei 2017 sprak de commissie Ruimte, Wonen, Water (RWW) over de brief van het Burgerinitiatiefgroep ‘Dreigend Woningtekort’, waarin aandacht wordt gevraagd voor het gebrek aan planlocaties voor woningen. Woordvoerder Wonen Hein Struben beaamt dat de druk op de woningmarkt sterk is opgelopen, met name in de steden en dit met name de mensen met een middeninkomen treft.

Struben: “Gelukkig is hier steeds meer aandacht voor. In Amsterdam en andere gemeenten wordt sterk geïnvesteerd in woningbouw, zo bouwt Amsterdam jaarlijks minimaal 1.500 huurwoningen voor het middensegment.” Bovendien blijkt dat gemeenten en ontwikkelaars met creatieve oplossingen komen voor binnenstedelijk wonen. D66 vindt dat dit vooral gestimuleerd moet worden. Daarnaast zou een versnelling van woningrealisatie bij huidige beschikbare locaties gewenst zijn, maar een tekort aan bouwvakkers vormt hierin een knelpunt.

Bouwen binnen bebouwd gebied

Het burgerinitiatief pleit ervoor om te onderzoeken waar er buiten stedelijk gebouwd kan worden. Voor D66 hebben reeds bebouwde gebieden de prioriteit. Hier ligt de grootste vraag, en zijn er ook voldoende mogelijkheden. D66 is tegen eigendomsplanologie en voor het beschermen van het Noord-Hollands open landschap. Struben: “Het is geen optie de weg van de minste weerstand op te gaan, om toevallige grondeigenaren en bouwbedrijven ter wille te zijn.”

“Het is dan ook niet zo dat er niets meer kan. Juist de manier waarop de Provinciale Ruimtelijke Verordening en aanpak van de Regionale Actie Programma’s) nu opgezet zijn geeft de gemeenten in regionale afstemming een grote mate van vrijheid tot afweging. Maar: wel tegen de achtergrond van een reële vraag, gebaseerd op demografische ontwikkelingen.”

Recent heeft gedeputeerde Joke Geldhof overeenstemming bereikt met gemeenten en luchtvaartsector over Wonen en Vliegen in de regio Schiphol. Struben: “Hiermee zijn de vele projecten die tot deze periode op slot zaten losgetrokken. De gedeputeerde verdient hiervoor een grote pluim.”