Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 29 mei 2017

CO2-monitoring maakt kansen voor verlagen uitstoot inzichtelijk

Op 29 mei heeft Provinciale Staten ingestemd met het voorstel om een tweejaarlijks overzicht te presenteren van het energieverbruik in de provincie. Het voorstel voor CO2-monitoring kwam mede tot stand na een motie van D66 en PvdA en het Klimaatinitiatief van PvdD en GroenLinks.

De monitoring betreft de gebouwde omgeving, de glastuinbouw, de industrie en het aandeel hernieuwbare energie in het totale Noord-Hollandse verbruik. Ook wordt daarbij aangegeven waarop de provincie wel en niet kan sturen.

Net als andere partijen wilde D66 graag gehoor geven aan de klimaatafspraken van Parijs om de CO2-uitstoot te verlagen en verdere opwarming van de aarde te voorkomen. Woordvoerder duurzaamheid Suzanne Klaassen: “Deze CO2-monitoring vormt een goede basis om beter inzichtelijk te krijgen waar de knoppen zitten waaraan de provincie kan draaien om de CO2-uitstoot te verlagen. Voor D66 betekent het een instrument dat ons inzicht geeft in welke maatregelen effectief zijn en waarbij de inzet van de provincie van toegevoegde waarde kan zijn.”

Gedeputeerde aan het woord

D66 vindt het ook belangrijk dat de provincie voor de eigen organisatie de CO2-uitstoot monitort. De overheid moet in deze zaken vooroplopen en haar verantwoordelijkheid nemen. Dat strekt verder dan de eigen gebouwen, zoals bijvoorbeeld ook de openbare verlichting. Op verzoek van D66 kijkt het college nog of de kennis en ervaring die wordt opgedaan met deze CO2 monitoring gedeeld kan worden met derden.