Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 29 mei 2017

D66: College, neem initiatief in transitie van de Hemwegcentrale

D66 heeft Gedeputeerde Staten gevraagd het initiatief te nemen om de transitie van de Hemwegcentrale te agenderen binnen het bestuursplatform Noordzeekanaalgebied (NZKG). Nuon heeft recentelijk aangegeven bereid te zijn de centrale vanaf 2020 te willen sluiten. D66 kijkt graag vooruit naar een toekomstige rol van het terrein van de centrale in de transitie van de Amsterdamse haven. Tijdens de Provinciale Statenvergadering op 29 mei heeft Andries Tijssens vragen gesteld over welke rol de provincie kan spelen inzake de herbestemming.

Nuon kijkt in de brief aan college van gedeputeerde Staten vooruit naar de situatie ná sluiting. Zo is het bedrijf in gesprek met het Havenbedrijf Amsterdam voor de duurzame energieontwikkeling van het terrein. D66 ziet dit als een positieve ontwikkeling en wil graag weten welke rol het terrein van de centrale kan spelen in de transitie van de Amsterdamse haven. Het college zegde toe de nieuwe invulling van het terrein aan de orde te stellen binnen het NZKG, nadat Nuon besloten heeft om de centrale te sluiten.

Oproep om kansen te pakken

Andries Tijssens: “Na 2030 is er weinig tot geen behoefte meer aan het gebruik en overslag van steenkool in het havengebied. Het zou mooi zijn als de vrijkomende ruimte een duurzame invulling zou kunnen krijgen in de transitie van het NZKG.” Het college ziet deze kansen ook, bijvoorbeeld voor de opslag van biomassa of andere ontwikkelingen in de transitie in combinatie met de circulaire economie. De gedeputeerde zal dit onderwerp in het overleg met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu inbrengen en PS daarvan op de hoogte houden.

Andries Tijssens in PS mei 2017

Tijssens: “De huidige aandacht voor het sluiten van kolencentrales is zeer waardevol, het wordt door D66 gezien als een effectief middel om broeikasgassen te verminderen. Het college deelt onze visie op de duurzame transitie in het Noordzeelanaalgebied, maar wil nu niet voor de muziek uitlopen. We zijn overtuigd door de toezegging dat de Provincie in het Platform NZKG initiatief wil nemen zodra dat opportuun is.”