Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 10 juli 2017

Aan de slag met ambitieus ontwikkelingsperspectief circulaire economie

D66 is trots op de voorgezette inzet van de provincie Noord-Holland met het ontwikkelingsperspectief circulaire economie, waarmee Provinciale Staten op 10 juli mee in heeft gestemd.

Woordvoerder Suzanne Klaassen: “We zijn blij met de focus op concrete productiereststromen zoals biomassa, voedsel, mineralen uit de bouwsector en plastic verpakkingsmateriaal. D66 daagt het college graag nog uit om met zichtbare resultaten op deze deelterreinen te komen, om zo de toegevoegde waarde van de provincie als verbinder te laten zien.”

In het ontwikkelingsperspectief beschrijft de Provincie hoe haar beleid bijdraagt aan het doel om in 2050 volledig circulair te zijn. De provincie kiest hierin voor adaptief beleid, om zo in te kunnen spelen op nieuwe kansen en ontwikkelingen die zich onverwacht voor kunnen doen. Een ander uitgangspunt van het ontwikkelingsperspectief is co-creatie tussen de Provincie en andere partijen, om in een proces van zoeken en experimenteren tot werkbare oplossingen te komen.

D66-gedeputeerde Jack van der Hoek: “Met dit ontwikkelingsperspectief nemen we als Noord-Holland een voortrekkersrol in het vinden van oplossingen die, naar ik hoop, bijdragen aan een wereld waarin we een balans creëren tussen ons collectieve welzijn, en een duurzame, vitale leefomgeving.”