Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 10 juli 2017

Een hoofdfietsnetwerk voor Noord-Holland

Verbetering van de fietsinfrastructuur is een breed gedragen wens van de Provinciale Staten van Noord-Holland en daar is weer een stap voor gezet. Het college heeft de opdracht gekregen om te onderzoeken hoe een herkenbaar provinciaal hoofdfietsnetwerk vorm kan krijgen. Dit netwerk kan dan aansluiten op het fietsnetwerk van de Vervoerregio Amsterdam en kan als model dienen voor het oplossen en cofinancieren van zwakke schakels in gemeentelijke fietspaden binnen dit hoofdfietsnetwerk.

Andries Tijssens, woordvoerder mobiliteit van D66 Noord-Holland: “Noord-Holland heeft weliswaar heel veel goede fietspaden, waaronder vele langs provinciale wegen, maar geen herkenbaar hoofdnetwerk voor de fiets. Snellere fietsen maakt het mogelijk om op de fiets langere afstanden af te leggen. Dat stelt andere eisen aan het fietsnetwerk. Onderzoek in Denemarken toont aan dat het koppelen van het fietsnetwerk aan het netwerk van OV knooppunten zowel voor het OV, als voor de fiets gunstig is. In de Vervoerregio zijn ze al begonnen met het bovengemeentelijk regisseren van een hoofdfietsnetwerk. Daar moet de Provincie snel op aansluiten.”

De ideale fietsroute accommodeert zowel woon-werk als recreatief fietsverkeer. Hierdoor worden forensen gestimuleerd om de fiets te nemen: gezond en duurzaam. Het is belangrijk om herkenbare routes met bekende begin- en eindpunten te maken, zoals bijvoorbeeld Amsterdam-Zandvoort niet als fietsroute 483527, maar als F1! Dit stimuleert het gebruik van de (elektrische) fiets voor langere afstanden.

Een voorstel om hier snel mee te beginnen werd ingediend door D66, PvdA, CDA, GroenLinks en CU-SGP en op 10 juli 2017 met brede steun aanvaard.