Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 10 juli 2017

Provincie investeert in Smart Mobility voor automobilist, fietser, OV en transportsector

Provincie investeert in Smart Mobility voor automobilist, fietser, OV en transportsector

De Provincie Noord-Holland gaat flink investeren in Smart Mobility. In de Kaderbrief 2018-2021 die op 10 juli is vastgesteld, is daarvoor in 2018 en 2019 11 miljoen euro voorzien.

“Voor D66 is het belangrijk dat Smart Mobility echt multi-modaal aangepakt wordt; dus niet alleen voor de automobilist, maar ook voor de fietser, het openbaar vervoer en de transportsector”, stelt Andries Tijssens, woordvoerder mobiliteit van D66 Noord-Holland. “Dan draagt het echt bij aan een betere doorstroming, veiligheid en leefbaarheid voor alle verkeersdeelnemers en omwonenden.”

Het college gaat door een voorstel van D66, PvdA en CDA onderzoeken hoe, bij het selecteren van projecten voor Smart Mobility, een evenwichtige verdeling van de geplande investeringen per vervoersmodaliteit gerealiseerd kan worden. Het college zal hierover vervolgens in een meerjarenprogramma rapporteren. Zo kunnen de Statenleden kaders blijven stellen en goed controleren.

Met nieuwe technologie kan Smart Mobility op korte termijn oplossingen bieden voor actuele bereikbaarheidsproblemen van inwoners en bezoekers van Noord-Holland. De Provincie ontwikkelt een toekomstvisie op mobiliteit in het kader van de nieuwe omgevingsvisie. Ook worden er ondertussen diverse pilots gedaan met moderne technologie. Er wordt samengewerkt met verschillende partners om te leren en te testen, bijvoorbeeld de slimme verkeersregelinstallaties rond Schiphol waar slimme vrachtwagens “praten” met de verkeerslichten.

Provincie investeert in Smart Mobility voor automobilist, fietser, OV en transportsector