Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 juli 2017

Vergoeding mogelijk maken voor preventie van faunaschade

Ieder jaar wordt er door de Provincie Noord-Holland zgn. faunaschade uitgekeerd. Boeren worden financieel gecompenseerd voor schade aan hun oogst aangericht door wild. Dit zijn vaak ganzen, maar ook andere vogels en zoogdieren. Dit bedrag loopt ieder jaar op, mede omdat het beheer van wildpopulaties (de gereguleerde jacht) niet goed tot uitvoering komt na invoering van de nieuwe natuurwetgeving. Dit is niet alleen vervelend voor de boeren, maar heeft ook grote impact op de weidevogelstand. Jonge pullen komen niet tot volwassenheid, bijvoorbeeld door predatie.

Claudia Weemhoff, woordvoerder landbouw & natuur van D66 Noord-Holland: “Omdat voorkomen (van over-populatie) sowieso beter is dan genezen (de jacht), zijn meer en intensievere maatregelen nodig om schade te voorkomen of te verminderen. En daar bestaat op dit moment geen financiële stimuleringsregeling voor. Dat is onwenselijk.”

Landelijke aanpak, maar gebiedsgericht

In IPO verband is dit ook gesignaleerd. De provincies hebben een maatschappelijke adviesraad faunaschade ingesteld. Deze kan gaan adviseren over een landelijk  gecoördineerd en gebiedsgericht preventiebeleid. Hierin heeft de Provincie Noord-Holland een groot belang heeft vanwege het hoogste aantal schademeldingen van Nederland.

In eerdere commissievergaderingen had D66 al aandacht gevraagd voor preventief beleid. Een voorstel van vijf partijen om vaart te zetten achter het IPO onderzoek naar regelgeving hiervoor, is op 10 juli 2017 met grote meerderheid aangenomen. Er moet zo snel mogelijk een tegemoetkomingsregeling komen voor preventieve maatregelen tegen wildschade door boeren en tuinders, en vanzelfsprekend in samenwerking met de natuurbeheerders.