Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 1 oktober 2017

Ruimte voor zon in de Groene Hoek

Ruimte voor zon in de Groene Hoek

In de gemeente Haarlemmermeer verrijst zonnepark ‘Groene Hoek’. Dit park is 50 hectare groot en kan zo’n 9.000 huishoudens van groene stroom gaan voorzien. De komst van het park is mede mogelijk door de nieuwe ruimtelijke spelregels voor zon, die vorig jaar zijn vastgesteld door Provinciale Staten. Er zijn in Noord-Holland al volop mogelijkheden voor zonnepanelen op daken en langs wegen, maar de nieuwe regels maken het ook mogelijk om panelen buiten stedelijk gebied te plaatsen.

Het zonnepark Groene Hoek kwam op 18 september 2017 aan de orde in de commissie Ruimte, Wonen en Water. Er bleek groot draagvlak te zijn voor de komst van het park. Woordvoerder Ruimte Amélie Strens: “In de transitie naar duurzame energie is er niet alleen fysieke ruimte nodig, maar ook ruimte in regels. D66 is groot voorstander van het beleid voor zon en we zijn dan ook blij dat het zonnepark voor de Groene Hoek op een nette manier in het landschap zal worden ingepast. Hopelijk is dit een voorbeeld dat doet volgen.”

D66-gedeputeerde Joke Geldhof (Ruimtelijke Ordening) stelt op de website van de provincie: “Wij zijn blij dat wij dit omvangrijke initiatief in de metropoolregio Amsterdam mogelijk kunnen maken. Dit brengt ons weer een stap dichterbij onze ambitie om in 2050 een echt duurzame energievoorziening te hebben in de provincie Noord-Holland. Als provincie faciliteren wij graag initiatieven voor zonne-energie op plekken waar het kan en past. Op die manier willen we ruimte bieden aan duurzame energie en tegelijkertijd de economische en landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied behouden.”