Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 2 oktober 2017

D66: Maak MRA een Europese topregio!

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 2 oktober 2017 hebben de Staten ingestemd met de MRA (Metropoolregio Amsterdam) begroting en werkplan 2018. D66 heeft samen met coalitiepartners VVD, CDA en PvdA het college aanvullend gevraagd om binnen de MRA erop aan te dringen het werkplan te concretiseren.

De coalitie onderschrijft het streven om van de MRA een Europese topregio te maken voor de vestiging van bedrijven en bewoners en verblijf voor toerist, werk of studie. In het MRA werkplan wordt een groot aantal maatregelen benoemd, maar daarin wordt niet een duidelijke koppeling aangebracht tussen de maatregelen en de Europese ambitie.

Op initiatief van D66 heeft de coalitie dan ook het college gevraagd zich hard te maken voor deze koppeling, zodat inzichtelijk wordt hoe voorgestelde maatregelen bijdragen aan het bereiken van de ambitie. Het college zegde toe de opmerkingen van de coalitie mee te nemen naar de regiegroep MRA.

D66-woordvoerder Economie Flip de Groot: “De MRA-agenda kan een bijdrage leveren aan welvaart, welzijn en duurzaamheid van Noord-Holland. Het is goed dat de MRA de scherpe ambitie neerzet om tot de Europese top te behoren. Dit gezamenlijke doel helpt ook om de samenwerking tussen de betrokkene partijen te bevorderen. We zijn dan ook blij met de toezegging van het college om te concretiseren hoe we naar de ambitie van de MRA gaan toewerken.”