Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 2 oktober 2017

Provinciale Staten akkoord met windparken Nieuwe Hemweg en Havenwind

Provinciale Staten (PS) hebben op 2 oktober ingestemd met de aanleg van windpark Nieuwe Hemweg en windpark Havenwind. De aanleg van de twee windparken op industriegebieden kon op de instemming rekenen van een ruime meerderheid in PS, alleen de PVV stemde tegen.

De Provincie komt op deze manier dus weer een stap verder richting de doelstellingen voor meer duurzame energie. Voor D66 is de transitie naar duurzame energie belangrijk. Deze transitie kan niet worden gemaakt zonder windenergie.

De provincie Noord-Holland heeft afspraken gemaakt met het Rijk over hoeveel windenergie zij op land mogelijk moeten maken in 2020. De taak voor de provincie Noord-Holland is in totaal 685,5 megawatt (MW) ruimtelijk mogelijk te maken. Na het verlenen van de vergunningen voor bovengenoemde windparken zijn er nog vier aanvragen in behandeling.