Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 3 oktober 2017

Duurzaamheidsagenda vanuit leden gepresenteerd op ARV

Op zaterdag 30 september j.l. werd de algemene regiovergadering (ARV) van D66 Noord-Holland gehouden in Hoorn. Na een cultuur-historisch welkomstwoord door de fractievoorzitter van D66 Hoorn Arwin Rood is de agenda nauwkeurig doorlopen onder leiding van voorzitter Jeroen van Spijk. Er zijn twee nieuwe leden aan het regiobestuur toegevoegd: raadslid van D66 Hoorn Arthur Helling en wethouder van D66 Haarlemmerliede Raymond van Haeften.

Daarnaast werd de jaarrekening van 2016 (met verklaring van de kascommissie) en de begroting van 2018 vastgesteld. Onze penningmeester Karim Talie zal op de volgende ARV de mogelijkheden van de algemene reserve en verkiezingsreserve bespreken.

Ook werd de input van het Duurzaamheidscongres gepresenteerd door onze politiek secretaris Hülya Kat. Als Duurzaamheidspartij streven wij naar een circulaire samenleving. Om dat te kunnen bereiken zijn op vijf hoofdthema’s de volgende concrete actiepunten opgehaald bij leden en politieke vertegenwoordigers uit Noord-Holland, de landelijke thema-afdeling Duurzaamheid en duurzame experts uit het gehele land.

De vijf hoofdthema’s en actiepunten zijn:

1.Klimaat & Energie
•Meer duurzame energieopwekking
•Ruimte voor innovatie
•CO2 als rekeneenheid

2.Landbouw, voedselkwaliteit en biodiversiteit
• Innovatie bodemkwaliteit en biodiversiteit
• Natuurinclusieve landbouw

3. Mobiliteit
• Kiezen voor de fiets
• Elektrisch autorijden

4. Circulaire Economie
• Grondstoffenatlas
• Participatiefonds

5. Bouwen, wonen & werken
• Energieneutrale wijken
• Duurzaam sociale woningen
• Bedrijventerreinen verduurzamen

Onze gedeputeerden Jack van der Hoek en Joke Geldhof hebben hun reflectie gegeven op de terugkoppeling van het Duurzaamheidscongres en tegelijkertijd een laatste stand van zaken gegeven over energie (o.a. wind op land), wonen en duurzame economie.

Aansluitend heeft Raymond van Haeften een presentatie gehouden over de handreiking visie D66 binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) op het gebied van wonen, mobiliteit, Schiphol, duurzaamheid en economie.