Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 oktober 2017

Noord-Holland in 2050: duurzaam, aantrekkelijk en bereikbaar

Tijdens de discussie in Provinciale Staten over de koers van de provinciale Omgevingsvisie in oktober 2017 heeft D66 haar visie gepresenteerd voor Noord-Holland in 2050. Wat D66 betreft wordt in het koersdocument de ambitie gesteld voor een duurzaam, aantrekkelijk en bereikbaar Noord-Holland. D66 wil daarnaast dat in de Omgevingsvisie ruimte komt voor regionale verschillen en maatwerk uit de regio’s. Tijdens het debat diende D66 hierover verschillende moties in.

Woordvoerder Ruimte Amélie Strens: “Noord-Holland is een prachtige provincie met veel verscheidenheid. Kenmerkende landschappen met verschillen in kwaliteit van bodem en gebruik. Dat is nu het geval en zal in 2050 zeker ook nog zo zijn. De provincie moet die regionale verschillen en karakteristieken en benutten.”

Zo zou D66 graag zien dat er meer ruimte voor het opwekken van verschillende soorten van duurzame energie, waardoor uitwerkingen van energielandschappen passend gemaakt worden voor verschillende regio’s van Noord-Holland. Ook moet er een verdere transitie plaatsvinden naar duurzame kringloopbouw. Bij ruimtelijke ontwikkelingen moeten klimaatbestendigheid en waterrobuustheid het uitgangspunt zijn.

Ook in 2050 moet Noord-Holland een aantrekkelijke plek zijn om te wonen, te recreëren, te genieten van natuur en voor de vestiging van bedrijven. Wat D66 betreft blijft binnenstedelijk verdichten dan ook het uitgangspunt. Investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte en het aanbieden van voldoende mobiliteitsopties moeten direct met elkaar gekoppeld worden. De Noord-Hollandse toplandschappen verdienen een bijzondere status en bescherming.

Een bereikbaar Noord-Holland draait niet alleen om sterke infrastructurele en digitale bereikbaarheid, maar ook om sociale bereikbaarheid in gebieden buiten de stad. Amelie Strens: “Een goede bereikbaarheid zowel binnen als tussen de verschillende regio’s is van cruciaal belang voor onze welvaart en ons welzijn.” Netwerken moeten worden uitgebouwd, waarbij bestaande vervoersassen beter moeten worden benut en ruimtelijke ontwikkelingen plaats moeten vinden bij OV-knooppunten. Er zal niet alleen gefocust moeten worden op vervoer over de weg, maar ook over (light-)rail, water, met de fiets en lopend.”

Fractievoorzitter Ilse Zaal over het debat: “Het viel op dat veel partijen pleitten voor het benutten van regionale diversiteit. We zijn ook blij om te horen dat veel partijen ruimte willen beiden voor het opwekken van duurzame energie: zo diende de VVD een motie in om windparken te realiseren in industriegebieden.”

Motie Ambitie bodemdaling

Motie Klimaatadaptief Noord-Holland

Motie Aantrekkelijk Noord-Holland

Motie Benoemen toplandschappen

Motie Duurzaam bereikbaar Noord-Holland

Op 13 november wordt er over alle ingediende moties gestemd. In december bespreken Provinciale Staten het definitieve voorstel voor de koers 2050 voor Noord-Holland.