Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 oktober 2017

Vraag om input Omgevingsvisie aan gemeenteraden en waterschapsbesturen

Provinciale Staten hebben het proces gestart om te komen tot een Omgevingsvisie 2050 voor Noord-Holland. Daarvoor is onder meer inbreng verzameld van inwoners door middel van een publiekscampagne op social media en met bijeenkomsten in de regio’s. Op 9 oktober 2017 hebben Provinciale Staten het college gevraagd om op dit moment nader met gemeenteraden en waterschapsbesturen over gezamenlijke opgaven in gesprek te gaan. En dat gaan ze doen.

Het is van belang om de gemeenteraden en waterschapsbesturen te betrekken in de voorbereidende fase om te komen tot een lange termijn toekomstvisie in de Omgevingsvisie 2050. “Voordat de concept-Omgevingsvisie wordt besproken door PS,” stelt Amélie Strens, Statenlid voor D66 Noord-Holland, “zou het goed zijn om hierover een open gedachtewisseling te hebben met lokale bestuurders in een conferentie. Een dergelijke participatiebijeenkomst is een goed instrument om informatie uit de raden te verkrijgen.”

Deze bijeenkomst zou moeten gaan over de richting waarin de Provincie de Omgevingsvisie denkt uit te werken, kan vragen beantwoorden over de toepassing en effecten van deze uitwerkingsrichting. Ook kan de Provincie suggesties horen om nog mee te nemen in de concept-Omgevingsvisie. D66 roept de lokale bestuurders hierbij op om hieraan deel te nemen.

Motie Participatiebijeenkomst gemeenteraden, waterschapsbesturen t.b.v. omgevingsvisie