Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 november 2017

D66: breng ‘groene longen’ van Amsterdam in kaart

Tijdens de bespreking van de begroting 2018 heeft D66 aandacht gevraagd voor een vijftigtal eeuwenoude buitenplaatsen aan weerszijden van Amsterdam. Deze ‘groene longen’, een door water gebonden cultuurhistorische eenheid in het Noord-Hollandse landschap, ontstonden in de Gouden Eeuw als verbinding tussen de stad en groene omgeving.

Fractievoorzitter Ilse Zaal over het belang van het in kaart brengen van de buitenplaatsen: “Dit gemeentegrens overstijgend stuk erfgroen kan voorzien in de natuurlijke behoefte van mensen aan een groene leefomgeving. De groene longen van Amsterdam moeten daarom worden behouden en ontwikkeld.”

Woordvoerder Cultuur Tom Buijtendorp: “De buitenplaatsen worden bedreigd door oprukkende verstedelijking en een gebrek aan overzicht. Dit terwijl de omvang van de buitenplaatsen internationaal gezien ongekend is. Het in beeld brengen van de buitenplaatsen kan de start zijn van een grotere operatie om de buitenplaatsen te herstellen.”

D66 had een voorstel voorbereid om de buitenplaatsen in kaart te brengen, maar nadat D66-Gedeputeerde Jack van der Hoek aangaf dat dit al in voorbereiding is wordt nu de herziende Leidraad Landschap en Cultuurhistorie afgewacht. Daarin worden de buitenplaatsen opgenomen. Dit document komt eind dit jaar richting Provinciale Staten.