Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 november 2017

Voortgang op waterbestendig Westpoort

De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben maandag 6 november 2017 de begroting 2018 besproken. Door een voorstel van D66 is besloten om de regierol op te pakken om snel met alle betrokken partijen tot concrete plannen te komen voor een betere bescherming van vitale en kwetsbare infrastructuur van havengebied Westpoort in het Noordzeekanaalgebied. Daarnaast gaat er onderzocht worden of er voor andere regio’s in Noord-Holland ook pilots “vitaal en kwetsbaar” nodig zijn.

Onlangs is het rapport Waterbestendig Westpoort gepresenteerd aan de Minister en de Deltacommissaris. Dit rapport bevat aanbevelingen om ervoor te zorgen dat vitale functies maximaal worden beschermd en de gevolgen wanneer het wel misgaat zoveel mogelijk worden beperkt.

“Het is nu aan betrokken bedrijven, overheden en andere belanghebbenden is om stappen te zetten op weg van denken naar doen. De Provincie Noord-Holland kan een belangrijke rol  spelen in het regisseren van alle publieke en private partijen,” stelt Wim Bakker, woordvoerder Water van de Statenfractie van D66 Noord-Holland, “mooi dat daar meteen werk gemaakt van kan worden.”