Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 7 november 2017

Naar een integraal afwegingskader voor duurzame mobiliteit

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 6 november 2017 het provinciaal meerjarenprogramma infrastructuur (PMI) vastgesteld.  Het PMI geeft naast een meerjarenplanning de onderbouwing voor de investeringen, een regionale blik en status-informatie over de projecten. Hiermee hebben Provinciale Staten grip op de omvangrijke investeringsagenda voor mobiliteit.  Ook een PMO is vastgesteld met een financiële meerjarenplanning voor het onderhoud van de infrastructuur.

Vernieuwing beleidsinstrumenten

D66 heeft aangedrongen op een heropbouw van het beleidsinstrumentarium. “Ook in Noord-Holland moeten we de afwegingen integraler gaan maken: niet apart over openbaar vervoer, wegen, fiets en iedere twee maanden een individueel project,’ stelt Andries Tijssens, woordvoerder mobiliteit, “maar integraal over OV-knooppunten, duurzame mobiliteit en met de ladder van Verdaas.”
Ook de gedeputeerde is bereid om in de provinciale commissie mobiliteit en financiën opnieuw te bespreken hoe invulling gegeven zou kunnen gaan worden aan een integrale investeringsstrategie voor duurzame mobiliteit. Daarbij moet besproken worden hoe dan gekeken moet worden naar lastig te vergelijken investeringen in verschillende modaliteiten. Ontwikkelingen op dit gebied ook bij het Rijk en andere Provincies zullen we daarbij willen betrekken.

Afslag Heiloo vanaf de A9

Een groot project in de realisatiefase is de nieuwe afslag in de A9 naar Heiloo. D66 steunt dit PMI project, maar heeft aangegeven graag nogmaals naar de natuurcompensatie te willen kijken. Er zijn nog veel zorgen over dit project, D66 vindt dat die aandacht nodig hebben. 
Voor een aantal grote projecten in de studiefase zijn er nog onzekerheden over de te kiezen oplossing met groot effect op zowel leefomgeving, verkeerskunde en financiën.
D66 wil graag borgen dat er voldoende middelen blijven voor projecten met waarde voor alle Noord-Hollandse inwoners. Dat betekent dat niet alle vrije ruimte op mag gaan aan een of twee grote projecten. Continue vinger aan de pols!