Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 13 november 2017

Provincie ondersteunt ontwikkeling OV-Knooppunten

De Provincie Noord-Holland voert actief beleid om Openbaar Vervoer (OV) knooppunten tot ontwikkeling te brengen. Daar liggen kansen voor goed bereikbare plekken voor wonen, werken en recreëren. Voor dit beleid is door Provinciale Staten nu ook bijna 17 miljoen euro beschikbaar gemaakt. Dit zal in de komende jaren besteed gaan worden aan projecten bij trein- en busstations in gemeenten in nauwe samenwerking met die gemeenten en vele andere betrokken partners.

D66 is groot voorstander om ruimtelijke ontwikkelingen bij OV-knooppunten actief te stimuleren. OV-knooppunten worden aantrekkelijker om te wonen, te werken, te verblijven, te ontmoeten en daardoor een betekenisvolle plek in onze steden. Zo draagt dit beleid ook bij om met meer mensen fijn te wonen in de stad, en het open landschap niet onnodig vol te bouwen. “Het gaat om het beter benutten van stationsomgevingen en om de keuzemogelijkheden in het “daily urban system”: OV, auto, fiets, lopen of een combinatie daarvan. Ook gaat het om het veilig en goed bereikbaar maken van voorzieningen. De Provincie heeft een belangrijke rol als regisseur van de woningbouwprogrammering, werklocaties en voorzieningen, aldus Hein Struben, Statenlid van D66 Noord-Holland.“

Maak Plaats!

Het college gaat dit beleid verder uitvoeren. Gemeenten hebben een belangrijke rol in de uitvoering. De Provincie geeft gemeenten met het “Maak Plaats!” beleid handvaten om dit beleid samen uit te voeren

PS adviseert over projecten

Provinciale Statenvergadering hebben op 13 november een voorstel van D66 en VVD aanvaard om de concept-uitvoeringsovereenkomst die door Gedeputeerde Staten met partijen afgesloten gaat worden ter informatie naar Provinciale Staten te sturen. Dit geeft Provinciale Staten de mogelijkheid om het projectvoorstel te bespreken en het college te adviseren hierover.