Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 13 november 2017

Verkenningsjaar voor betere samenwerking in natuur & landbouw

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 13 november 2017 het jaarlijkse Natuurbeheerplan 2018 vastgesteld. Om meer vooruitgang op biodiversiteit te gaan boeken is een voorstel aangenomen om in een verkenningsjaar met alle partijen te overleggen hoe natuurorganisaties & agrariërs samen op dat gebied meer kunnen bereiken.

Voor D66 ligt de nadruk op de provinciale doelen, waarbij biodiversiteit bovenaan staat. D66 Statenlid Claudia Weemhoff: “Biodiversiteit is geen doel op zich. Alles wat we eten is te herleiden tot biodiversiteit. Maar ook bouwmaterialen, geneesmiddelen, toerisme. Biodiversiteit vertegenwoordigt een enorme economische waarde, maar is ook essentieel voor welzijn en gezondheid. Het is alle hens aan dek. D66 ondersteunt de code rood voor de natuur.”

Om de biodiversiteit te beschermen ziet D66 veel kansen op het gebied van het integreren van landbouwgebieden in de natuur. Kringlooplandbouw is hiervoor een start. Agrarisch natuurbeheer blijft een goed middel. Natuurinclusieve landbouw moeten we snel verder verkennen.

De kwaliteit en structuur van de bodem is de basis voor biodiversiteit. Na herhaalde pleidooien van D66 om bodemvruchtbaarheid als sleutel tot succes te gaan zien, gaat de bodem-apk nu door het college opgepakt en uitgewerkt worden.

Een voorstel van D66 en zes andere partijen voor het verkenningsjaar hoe in de toekomst om te gaan met agrarisch natuurbeheer is aanvaard. De motie roept het college op om in het komende jaar onder leiding van een onafhankelijk voorzitter met natuurbeheerders en agrariërs in gesprek te gaan over het realiseren van de biodiversiteits- en beheersdoelen in het natuurnetwerk. Kunnen deze doelen bijvoorbeeld niet bereikt worden door het agrarisch natuurbeheer voort te zetten? De motie roept het college ook op om te onderzoeken welke andere instrumenten nodig zijn om de provinciale natuurdoelen te verbeteren.