Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 14 november 2017

Ontwerpen project Markermeerdijken ter inzage 

Ontwerpen project Markermeerdijken ter inzage 

Provinciale Staten (PS) heeft op 13 november de ontwerpverklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor versterking van de Markermeerdijken afgegeven. PS moest zich buigen over de vraag of er hierbij sprake is geweest van een goede ruimtelijke ordening. Ook volgens D66 is dit het geval.

Woordvoerder Water Wim Bakker: “We constateren echter ook dat diverse belanghebbenden een andere mening hebben. Na vandaag volgt de ter inzagelegging. Dit geeft alle betrokkenen de kans hun zienswijze in te dienen. We zullen dit proces en de beantwoording daarvan kritisch volgen en meenemen in ons definitieve oordeel bij de bespreking van de definitieve vvgb.”

Voor D66 is versterking van de dijk vooral van belang  zodat de 1.2 miljoen Noord-Hollanders veilig achter de dijk kunnen blijven wonen. Daarnaast kan tegelijkertijd met de dijkversterking gezorgd worden voor nieuwe natuur en verbeterde recreatiemogelijkheden.