Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 december 2017

Provinciale samenwerking wordt geïntensiveerd met meer budget

Het Interprovinciaal Overleg, vrijwel altijd afgekort als IPO, is een samenwerkingsverband van alle Nederlandse Provincies. De samenwerking is de afgelopen jaren actiever geworden. Het IPO vormt steeds meer een forum voor kennisuitwisseling tussen de verschillende provincies. Zo wordt er nu intensief samengewerkt voor de uitvoering van de Omgevingswet. De samenwerking stelt provincies in staat samen te werken waar dit nuttig kan zijn, maar toch hun eigen karakter en besluitvorming te houden. Ook doet het IPO steeds meer onderzoek naar provinciaal beleid en vertegenwoordigt de provincies in “Den Haag” en “Brussel”.

Op de Statenvergadering van 18 december 2017 is de IPO begroting besproken, omdat de hoogte van de bijdrage van de Provincie Noord-Holland dit jaar een stuk hoger is uitgevallen dan verwacht. Het college heeft helder toegelicht dat dit het gevolg is van de toename van activiteiten, zoals bijvoorbeeld samenwerking tussen de provincies op het gebied van de energietransitie.

“Dit verdient geen schoonheidsprijs” stelt Statenlid Yurdakul over het begrotingsproces. De begroting is te laat opgestuurd door het IPO en er is genoeg reden om kritisch te kijken naar de kosten van het secretariaat van de organisatie, die fors stijgen dit jaar. Daarnaast dankt Yurdakul het werk van de Statenleden die Noord-Holland in de IPO algemene vergadering vertegenwoordigen en dit onderwerp geagendeerd hebben.

Noord-Holland verwacht van het IPO dat dit proces volgend jaar beter zal gaan. Provinciale Staten ziet echter duidelijk de waarde van het IPO voor het middenbestuur en heeft de begroting vervolgens unaniem goedgekeurd.