Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 december 2017

Toekomst voor de natuur in de recreatieschappen

Op 18 december 2017 is het rapport besproken dat de Randstedelijke Rekenkamer in samenwerking met de lokale rekenkamers uit de regio heeft opgesteld over het Recreatieschap Spaarnwoude. Het opvolgen van de aanbevelingen uit het rapport is nodig om zowel de recreatiemogelijkheden als de natuur- en landschapskwaliteit in de toekomst te behouden.

“Recreatiegebieden hebben voor D66 een grote waarde voor natuur, recreatie en landschap met als kers op de taart een grote bijdrage aan een concurrerend vestigingsklimaat,” volgens Flip de Groot, Statenlid voor D66 Noord-Holland, “bij bedreigingen moet er actie ondernomen worden. Goed dat de rekenkamers de vinger hebben gelegd op een aantal gevoelige plekken.”

Het college van Gedeputeerde Staten gaat in een brief uitvoerig op de aanbevelingen van de rekenkamer in en is van plan om ze op te volgen. Natuur zal de voorrang krijgen boven recreatie, maar passende recreatieve activiteiten moeten mogelijk blijven. D66 pleit voor een snelle aanpak en ziet uit naar de gezamenlijke visie-ontwikkeling. De startbijeenkomst daarvoor met de provinciale commissie is al in januari.

Miljoenen mensen bezoeken jaarlijks recreatiegebied Spaarnwoude. Het is eind jaren ’60 aangelegd en net zoals een aantal andere recreatiegebieden bij steden bestuurlijk ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling met gemeenten en provincie. De financiële situatie en kwaliteit van deze gebieden zijn regelmatig besproken in Provinciale Staten. Daarom hebben de rekenkamers besloten tot een onderzoek naar het functioneren van recreatieschap Spaarnwoude en hierover aanbevelingen gedaan. Dit resultaat kan door de Provincie meegenomen worden in de modernisering van het beleid voor de recreatieschappen.